KOREAN

Chủ nhật, 08/09/2019 - 10:28

Live in Haiphong (07/9/2019)

 

Chủ nhật, 18/08/2019 - 10:19

Live in Hải Phòng (Hàn Quốc - ngày 17/8/2019)

 

Chủ nhật, 11/08/2019 - 09:47

Live in Hải Phòng ( Hàn Quốc ngày 10/8/2019)

Live in Hải Phòng ( Hàn Quốc ngày 10/8/2019)

Chủ nhật, 28/07/2019 - 12:09

Live in Hai Phong (27/7/2019)

 

Chủ nhật, 21/07/2019 - 12:05

Live in Hai Phong (20/7/2019)

 

Chủ nhật, 14/07/2019 - 14:47

Live in hai Phong (13/7/2019)

Live in hai Phong (13/7/2019)

Chủ nhật, 07/07/2019 - 10:17

Live in Hai Phong (6/7/2019)

 

Chủ nhật, 30/06/2019 - 10:13

Live in Hai Phong(29/6/2019)

 

Thứ hai, 24/06/2019 - 10:53

Live in HaiPhong (22/6/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh