JAPANESE

Thứ sáu, 23/08/2019 - 17:59

Live in HaiPhong (Số 21)

 

Thứ năm, 22/08/2019 - 18:12

海防新闻 (22/8/2019)

海防新闻 (22/8/2019)

Thứ hai, 19/08/2019 - 15:34

Live in HaiPhong (Số 20)

Live in HaiPhong (Số 20)

Thứ hai, 05/08/2019 - 10:26

Live in Hai Phong (4/8/2019)

 

Thứ hai, 08/07/2019 - 14:43

Live in Hải Phòng (Nhật Bản)

Live in Hải Phòng (Nhật Bản)

Thứ hai, 01/07/2019 - 10:30

Live in Hai Phong (6/30/2019)

 

Thứ hai, 17/06/2019 - 11:05

Live in Hải Phòng (Nhật Bản)

 

Thứ hai, 10/06/2019 - 10:46

Live in Hai Phong (09/6/2019)

 

Thứ hai, 03/06/2019 - 10:28

Live in Hai Phong (02/6/2019)

Live in Hai Phong (02/6/2019)

Thứ hai, 27/05/2019 - 11:35

Live in Hải Phong (26/5/2019)

 

Thứ hai, 20/05/2019 - 14:38

Live in Hải Phong (19/5/2019)

Live in Hải Phong (19/5/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh