JAPANESE

Thứ hai, 11/11/2019 - 11:30

Live in Haiphong

 

Thứ hai, 04/11/2019 - 11:42

Live in Haiphong (số 9 – 3/11/2019)

 

Thứ hai, 28/10/2019 - 10:30

Live in Haiphong (số 8 - 27/10/2019)

 

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:03

Live in Haiphong (số 7- 20/10/2019)

 

Thứ tư, 16/10/2019 - 08:41

Live in Haiphong ( số 6 - 13/10/2019)

 

Thứ hai, 07/10/2019 - 10:50

Live in HP (Số 5- Ngày 6/10/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh