JAPANESE

Thứ tư, 16/10/2019 - 08:41

Live in Haiphong (Số 6 - 13/10/2019)

 

Thứ hai, 07/10/2019 - 10:50

Live in HP (Nhật Bản – Số 5- Ngày 6/10/2019)

Live in HP (Nhật Bản – Số 5- Ngày 6/10/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh