JAPANESE

Thứ hai, 20/05/2019 - 14:38

Live in Hải Phong (19/5/2019)

Live in Hải Phong (19/5/2019)

Thứ hai, 06/05/2019 - 14:15

Live in Hai Phong 5/5/2019

Live in Hai Phong 5/5/2019

Thứ hai, 29/04/2019 - 10:47

Live in Hai Phong 28/4/2019

 

Thứ hai, 22/04/2019 - 14:37

Live in Hai Phong (21/4/2019)

 

Thứ hai, 15/04/2019 - 10:04

Live in Haiphong (14/4/2019)

Tạp chí tiếng Nhật Bản

Thứ hai, 08/04/2019 - 15:00

Live in Hai Phong (7/4/2019)

Live in Hai Phong (7/4/2019)

Thứ hai, 01/04/2019 - 11:04

目の週刊(3月31日)

Tạp chí Nhật Bản (31/3/2019)

Thứ hai, 25/03/2019 - 12:48

目の週刊(3月24日)

Tạp chí tiếng Nhật Bản (24/3/2019)

Thứ hai, 18/03/2019 - 16:03

目の週刊(3月17日)

Tạp chí tiếng Nhật Bản (17/03/2019)

Thứ hai, 11/03/2019 - 14:57

Tạp chí tiếng Nhật Bản (10/3/2019)

 

Thứ hai, 04/03/2019 - 10:31

Tạp chí tiếng Nhật Bản (3/3/2019)

Tạp chí tiếng Nhật Bản (3/3/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh