CHINESE

Thứ bảy, 28/10/2017 - 15:08

News in Chinese (28/10/2017)

 

Thứ sáu, 27/10/2017 - 14:51

News in Chinese (27/10/2017)

 

Thứ năm, 26/10/2017 - 12:09

News in Chinese (26/10/2017)

News in Chinese (26/10/2017)

Thứ tư, 25/10/2017 - 15:00

News in Chinese (25/10/2017)

News in Chinese (25/10/2017)

Thứ ba, 24/10/2017 - 14:57

News in Chinese (24/10/2017)

News in Chinese (24/10/2017)

Thứ hai, 23/10/2017 - 14:53

News in Chinese (23/10/2017)

 

Chủ nhật, 22/10/2017 - 15:38

News in Chinese (22/10/2017)

News in Chinese (22/10/2017)

Thứ bảy, 21/10/2017 - 16:05

News in Chinese (21/10/2017)

News in Chinese (21/10/2017)

Thứ sáu, 20/10/2017 - 15:52

News in Chinese (20/10/2017)

 

Thứ năm, 19/10/2017 - 11:24

News in Chinese (19/10/2017)

News in Chinese (19/10/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh