CHINESE

Thứ năm, 30/05/2019 - 19:43

海防新闻 (30/5/2019)

 

Thứ tư, 29/05/2019 - 18:30

海防新闻 (29/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 28/05/2019 - 18:56

海防新闻 (28/5/2019)

 

Thứ hai, 27/05/2019 - 17:49

海防新闻 (27/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 26/05/2019 - 18:39

海防新闻 (26/5/2019)

 

Thứ bảy, 25/05/2019 - 17:51

海防新闻 (25/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 24/05/2019 - 19:53

海防新闻 (24/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 23/05/2019 - 19:03

海防新闻 (23/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 22/05/2019 - 20:05

海防新闻 (22/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 21/05/2019 - 18:15

海防新闻 (21/5/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh