CHINESE

Thứ ba, 07/01/2020 - 09:06

Bản tin tiếng Trung (06/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (06/01/2020)

Thứ hai, 06/01/2020 - 08:46

Bản tin tiếng Trung (05/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (05/01/2020)

Thứ bảy, 04/01/2020 - 20:53

Bản tin tiếng Trung (04/01/2020)

 

Thứ sáu, 03/01/2020 - 18:00

Bản tin tiếng Trung (03/01/2020)

 

Thứ năm, 02/01/2020 - 19:13

Bản tin tiếng Trung (02/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (02/01/2020)

Thứ tư, 01/01/2020 - 18:00

Bản tin tiếng Trung (01/01/2020)

 

Thứ ba, 31/12/2019 - 19:26

Bản tin tiếng Trung (31/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (31/12/2019)

Thứ hai, 30/12/2019 - 18:00

Bản tin tiếng Trung (30/12/2019)

 

Chủ nhật, 29/12/2019 - 19:36

Bản tin tiếng Trung (29/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (29/12/2019)

Thứ bảy, 28/12/2019 - 19:53

Bản tin tiếng Trung (28/12/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh