CHINESE

Thứ hai, 05/03/2018 - 17:04

海防新闻 (05/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 04/03/2018 - 19:00

海防新闻 (04/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 03/03/2018 - 15:58

海防新闻 (03/3/2018)

 

Thứ sáu, 02/03/2018 - 17:38

海防新闻 (02/03/2018)

 

Thứ năm, 01/03/2018 - 15:28

海防新闻 (01/03/2018)

 

Thứ tư, 28/02/2018 - 14:36

海防新闻 (28/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 27/02/2018 - 15:54

News in Chinese (27-02-2018)

News in Chinese (27-02-2018)

Thứ hai, 26/02/2018 - 17:33

海防新闻 (26/02/2018)

 

Chủ nhật, 25/02/2018 - 18:01

海防新闻 (25/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 24/02/2018 - 15:08

海防新闻 (24/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh