CHINESE

Thứ tư, 11/01/2017 - 08:24

News in Chinese 10/01/2017

 

Thứ ba, 10/01/2017 - 08:21

News in Chinese 09/01/2017

 

Thứ hai, 09/01/2017 - 08:20

News in Chinese 08/01/2017

 

Chủ nhật, 08/01/2017 - 08:29

News in Chinese 07/01/2017

 

Thứ bảy, 07/01/2017 - 08:16

News in Chinese 06/01/2017

 

Thứ sáu, 06/01/2017 - 08:11

News in Chinese 05/01/2017

 

Thứ năm, 05/01/2017 - 08:26

News in Chinese 04/01/2017

 

Thứ tư, 04/01/2017 - 08:24

News in Chinese 03/01/2017

 

Thứ ba, 03/01/2017 - 08:18

News in Chinese 02/01/2017

 

Thứ hai, 02/01/2017 - 08:27

News in Chinese 01/01/2017

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh