CHINESE

Thứ bảy, 10/11/2018 - 17:57

海防新闻 (10/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ sáu, 09/11/2018 - 17:37

海防新闻 (09/11/2018)

海防新闻 (08/11/2018) Thứ năm, 08/11/2018 - 17:54 Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ năm, 08/11/2018 - 17:54

海防新闻 (08/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 07/11/2018 - 18:09

海防新闻 (07/11/2018)

 

Thứ ba, 06/11/2018 - 18:58

海防新闻 (06/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 05/11/2018 - 18:58

海防新闻 (05/11/2018)

 

Chủ nhật, 04/11/2018 - 17:44

海防新闻 (04/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 03/11/2018 - 18:18

海防新闻 (03/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ sáu, 02/11/2018 - 19:55

海防新闻 (02/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 01/11/2018 - 19:57

海防新闻 (01/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh