CHINESE

Thứ bảy, 06/04/2019 - 17:46

海防新闻 (06/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 05/04/2019 - 17:59

海防新闻 (05/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 04/04/2019 - 19:04

海防新闻 (04/04/2019)

 

Thứ tư, 03/04/2019 - 19:13

海防新闻 (03/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 02/04/2019 - 19:17

海防新闻 (02/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 01/04/2019 - 18:09

海防新闻 (01/04/2019)

 

Chủ nhật, 31/03/2019 - 17:36

海防新闻 (31/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 30/03/2019 - 17:59

海防新闻 (30/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 29/03/2019 - 19:05

海防新闻 (29/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 28/03/2019 - 19:30

海防新闻 (28/3/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh