CHINESE

Thứ hai, 10/06/2019 - 17:27

海防新闻 (10/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 09/06/2019 - 18:54

海防新闻 (09/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 08/06/2019 - 18:09

海防新闻 (08/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ sáu, 07/06/2019 - 20:13

海防新闻 (07/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 06/06/2019 - 18:04

海防新闻 (06/6/2019)

 

Thứ năm, 06/06/2019 - 08:38

海防新闻 (05/6/2019)

海防新闻 (05/6/2019)

Thứ ba, 04/06/2019 - 19:47

海防新闻 (04/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 03/06/2019 - 17:14

海防新闻 (03/6/2019)

海防新闻 (03/6/2019)

Chủ nhật, 02/06/2019 - 18:13

海防新闻 (02/6/2019)

海防新闻 (02/6/2019)

Chủ nhật, 02/06/2019 - 06:40

海防新闻 (01/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh