CHINESE

Thứ năm, 16/01/2020 - 19:40

Bản tin tiếng Trung (16/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (16/01/2020)

Thứ tư, 15/01/2020 - 19:46

Bản tin tiếng Trung (15/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (15/01/2020)

Thứ ba, 14/01/2020 - 19:11

Bản tin tiếng Trung (14/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (14/01/2020)

Thứ hai, 13/01/2020 - 21:14

Bản tin tiếng trung (13/01/2020)

Bản tin tiếng trung (13/01/2020)

Thứ hai, 13/01/2020 - 07:58

Bản tin tiếng Trung (12/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (12/01/2020)

Thứ bảy, 11/01/2020 - 19:23

Bản tin tiếng Trung (11/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (11/01/2020)

Thứ sáu, 10/01/2020 - 19:33

Bản tin tiếng Trung (10/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (10/01/2020)

Thứ sáu, 10/01/2020 - 10:03

Bản tin tiếng Trung (09/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (09/01/2020)

Thứ tư, 08/01/2020 - 19:17

Bản tin tiếng Trung (08/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (08/01/2020)

Thứ tư, 08/01/2020 - 08:38

Bản tin tiếng Trung (07/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (07/01/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh