CHINESE

Thứ sáu, 27/09/2019 - 19:22

Bản tin tiếng Trung (27/9/2019)

 

Thứ năm, 26/09/2019 - 17:27

Bản tin tiếng Trung (26/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (26/9/2019)

Thứ tư, 25/09/2019 - 18:04

Bản tin tiếng Trung (25/9/2019)

 

Thứ ba, 24/09/2019 - 19:11

Bản tin tiếng Trung (24/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (24/9/2019)

Thứ hai, 23/09/2019 - 18:20

Bản tin tiếng Trung (23/9/2019)

 

Chủ nhật, 22/09/2019 - 20:03

Bản tin tiếng Trung (22/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (22/9/2019)

Thứ bảy, 21/09/2019 - 20:20

Bản tin tiếng Trung (21/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (21/9/2019)

Thứ bảy, 21/09/2019 - 09:48

Bản tin tiếng Trung (20/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (20/9/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh