CHINESE

Thứ bảy, 03/06/2017 - 16:54

News in Chinese (03/6/2017)

 

Thứ sáu, 02/06/2017 - 14:45

News in Chinese (02/6/2017)

 

Thứ năm, 01/06/2017 - 16:45

News in Chinese (01/6/2017)

 

Thứ tư, 31/05/2017 - 14:37

News in Chinese (31/05/2017)

 

Thứ ba, 30/05/2017 - 17:58

News in Chinese (30/05/2017)

 

Thứ hai, 29/05/2017 - 15:08

News in Chinese (29/05/2017)

 

Chủ nhật, 28/05/2017 - 14:58

New in Chinese (28/5/2017)

 

Thứ bảy, 27/05/2017 - 13:14

News in Chinese (27/05/2017)

 

Thứ sáu, 26/05/2017 - 13:05

News in Chinese (26/05/2017)

 

Thứ năm, 25/05/2017 - 14:33

News in Chinese (25/05/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh