CHINESE

Thứ tư, 21/11/2018 - 18:13

海防新闻 (21/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 20/11/2018 - 18:50

海防新闻 (20/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 19/11/2018 - 20:22

海防新闻 (19/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 18/11/2018 - 18:23

海防新闻 (18/11/2018)

 

Thứ sáu, 16/11/2018 - 17:49

海防新闻 (16/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 15/11/2018 - 18:19

海防新闻 (15/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 14/11/2018 - 19:12

海防新闻 (14/11/2018)

 

Thứ ba, 13/11/2018 - 17:39

海防新闻 (13/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 12/11/2018 - 18:02

海防新闻 (12/11/2018)

海防新闻 (10/11/2018) Thứ bảy, 10/11/2018 - 17:57 Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 11/11/2018 - 17:55

海防新闻 (11/11/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh