CHINESE

Chủ nhật, 25/03/2018 - 18:22

海防新闻 (25/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 24/03/2018 - 15:52

海防新闻 (24/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 23/03/2018 - 14:15

海防新闻 (23/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 22/03/2018 - 11:26

海防新闻 (22/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 21/03/2018 - 15:30

海防新闻 (21/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 20/03/2018 - 15:16

海防新闻 (20/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 19/03/2018 - 15:52

海防新闻 (19/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 18/03/2018 - 17:10

海防新闻 (18/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 17/03/2018 - 16:16

海防新闻 (17/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 16/03/2018 - 15:56

海防新闻 (16/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh