CHINESE

Thứ tư, 17/04/2019 - 19:05

海防新闻 (17/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 16/04/2019 - 18:16

海防新闻 (16/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 15/04/2019 - 17:41

海防新闻 (15/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 14/04/2019 - 20:17

海防新闻 (14/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 13/04/2019 - 17:25

海防新闻 (13/04/2019)

 

Thứ sáu, 12/04/2019 - 19:34

海防新闻 (12/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 11/04/2019 - 17:44

海防新闻 (11/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 10/04/2019 - 18:23

海防新闻 (10/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 09/04/2019 - 18:12

海防新闻 (09/4/2019)

 

Chủ nhật, 07/04/2019 - 18:34

海防新闻 (07/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh