CHINESE

Thứ năm, 10/10/2019 - 19:58

Bản tin tiếng Trung (10/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (10/10/2019)

Thứ tư, 09/10/2019 - 19:00

Bản tin tiếng Trung (09/10/2019)

 

Thứ ba, 08/10/2019 - 19:43

Bản tin tiếng Trung (08/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (08/10/2019)

Thứ hai, 07/10/2019 - 19:20

Bản tin tiếng Trung (07/10/2019)

 

Chủ nhật, 06/10/2019 - 19:56

Bản tin tiếng Trung (06/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (06/10/2019)

Thứ bảy, 05/10/2019 - 23:21

Bản tin tiếng Trung (05/10/2019)

 

Thứ sáu, 04/10/2019 - 20:37

Bản tin tiếng Trung (04/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (04/10/2019)

Thứ năm, 03/10/2019 - 19:56

Bản tin tiếng Trung (03/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (03/10/2019)

Thứ tư, 02/10/2019 - 20:49

Bản tin tiếng Trung (02/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (02/10/2019)

Thứ ba, 01/10/2019 - 19:27

Bản tin tiếng Trung (01/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (01/10/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh