CHINESE

Thứ năm, 20/06/2019 - 19:07

海防新闻 (20/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 19/06/2019 - 18:23

海防新闻 (19/6/2019)

海防新闻 (19/6/2019)

Thứ ba, 18/06/2019 - 18:10

海防新闻 (18/6/2019)

 

Thứ hai, 17/06/2019 - 18:51

海防新闻 (17/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 16/06/2019 - 19:05

海防新闻 (16/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 15/06/2019 - 18:37

海防新闻 (15/6/2019)

海防新闻 (15/6/2019)

Thứ sáu, 14/06/2019 - 18:03

海防新闻 (14/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ năm, 13/06/2019 - 17:27

海防新闻 (13/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 12/06/2019 - 17:59

海防新闻 (12/6/2019)

 

Thứ ba, 11/06/2019 - 18:43

海防新闻 (11/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh