CHINESE

Thứ hai, 27/01/2020 - 19:58

Bản tin tiếng Trung (27/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (27/01/2020)

Chủ nhật, 26/01/2020 - 19:56

Bản tin tiếng Trung (26/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (26/01/2020)

Thứ bảy, 25/01/2020 - 18:56

Bản tin tiếng Trung (25/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (25/01/2020)

Thứ năm, 23/01/2020 - 19:23

Bản tin tiếng Trung (23/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (23/01/2020)

Thứ tư, 22/01/2020 - 19:13

Bản tin tiếng Trung (22/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (22/01/2020)

Thứ ba, 21/01/2020 - 19:00

Bản tin tiếng Trung (21/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (21/01/2020)

Thứ ba, 21/01/2020 - 10:10

Bản tin tiếng Trung (20/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (20/01/2020)

Chủ nhật, 19/01/2020 - 19:22

Bản tin tiếng Trung (19/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (19/01/2020)

Thứ bảy, 18/01/2020 - 19:22

Bản tin tiếng Trung (18/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (18/01/2020)

Thứ sáu, 17/01/2020 - 19:25

Bản tin tiếng Trung (17/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (17/01/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh