CHINESE

Thứ sáu, 20/07/2018 - 16:15

海防新闻 (20/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 19/07/2018 - 15:07

海防新闻 (19/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 18/07/2018 - 15:16

海防新闻 (18/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 17/07/2018 - 15:31

海防新闻 (17/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 16/07/2018 - 16:35

海防新闻 (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 16/07/2018 - 15:25

海防新闻 (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 15/07/2018 - 16:52

海防新闻 (15/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 14/07/2018 - 15:24

海防新闻 (14/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 13/07/2018 - 16:13

海防新闻 (13/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 12/07/2018 - 15:53

海防新闻 (12/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh