CHINESE

Thứ năm, 18/01/2018 - 13:30

News in Chinese (18/01/2018)

 

Thứ tư, 17/01/2018 - 11:25

News in Chinese (17/01/2018)

 

Thứ ba, 16/01/2018 - 14:39

News in Chinese (16/01/2018)

News in Chinese (16/01/2018)

Thứ hai, 15/01/2018 - 16:16

News in Chinese (15/01/2018)

News in Chinese (15/01/2018)

Chủ nhật, 14/01/2018 - 17:55

News in Chinese (14/1/2018)

 

Thứ bảy, 13/01/2018 - 15:09

News in Chinese (13/01/2018)

News in Chinese (13/01/2018)

Thứ sáu, 12/01/2018 - 14:48

News in Chinese (12/01/2018)

 

Thứ năm, 11/01/2018 - 15:32

News in Chinese (11/01/2018)

News in Chinese (11/01/2018)

Thứ tư, 10/01/2018 - 16:27

News in Chinese (10/01/2018)

News in Chinese (10/01/2018)

Thứ ba, 09/01/2018 - 15:55

News in Chinese (09/01/2018)

News in Chinese (09/01/2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh