CHINESE

Thứ ba, 29/05/2018 - 16:42

海防新闻 (29/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 28/05/2018 - 11:49

海防新闻 (28/5/2018)

 

Chủ nhật, 27/05/2018 - 16:03

海防新闻 (27/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 26/05/2018 - 11:41

海防新闻 (26/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 25/05/2018 - 11:33

海防新闻 (25/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 24/05/2018 - 17:24

海防新闻 (24/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 23/05/2018 - 16:11

海防新闻 (23/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 22/05/2018 - 16:45

海防新闻 (22/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 21/05/2018 - 15:41

海防新闻 (21/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 20/05/2018 - 18:05

海防新闻 (20/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh