CHINESE

Chủ nhật, 26/11/2017 - 15:38

News in Chinese (26/11/2017)

News in Chinese (26/11/2017)

Thứ bảy, 25/11/2017 - 14:42

News in Chinese (25/11/2017)

 

Thứ sáu, 24/11/2017 - 14:16

News in Chinese (24/11/2017)

News in Chinese (24/11/2017)

Thứ năm, 23/11/2017 - 14:27

News in Chinese (23/11/2017)

 

Thứ tư, 22/11/2017 - 14:47

News in Chinese (22/11/2017)

 

Thứ ba, 21/11/2017 - 15:15

News in Chinese (21/11/2017)

 

Thứ hai, 20/11/2017 - 15:16

News in Chinese (20/11/2017)

 

Chủ nhật, 19/11/2017 - 17:21

News in Chinese (19/11/2017)

News in Chinese (19/11/2017)

Thứ bảy, 18/11/2017 - 11:33

News in Chinese (18/11/2017)

 

Thứ sáu, 17/11/2017 - 14:51

News in Chinese (17/11/2017)

News in Chinese (17/11/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh