CHINESE

Thứ sáu, 14/04/2017 - 14:59

News in Chinese (14/04/2017)

 

Thứ năm, 13/04/2017 - 15:38

News in Chinese (13/04/2017)

 

Thứ tư, 12/04/2017 - 15:39

News in Chinese (12/04/2017)

 

Thứ ba, 11/04/2017 - 15:44

News in Chinese (11/04/2017)

 

Thứ hai, 10/04/2017 - 15:09

News in Chinese (10/04/2017)

 

Thứ bảy, 08/04/2017 - 15:55

News in Chinese (08/04/2017)

 

Thứ sáu, 07/04/2017 - 15:55

News in Chinese (07/04/2017)

 

Thứ sáu, 07/04/2017 - 09:32

News in Chinese (06/04/2017)

 

Thứ tư, 05/04/2017 - 15:14

News in Chinese (05/04/2017)

 

Thứ hai, 03/04/2017 - 19:30

News in Chinese (03/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh