CHINESE

Thứ bảy, 19/08/2017 - 16:39

News in Chinese (19/08/2017)

 

Thứ sáu, 18/08/2017 - 15:07

News in Chinese (18/8/2017)

 

Thứ năm, 17/08/2017 - 15:33

News in Chinese (17/8/2017)

 

Thứ tư, 16/08/2017 - 13:25

News in Chinese (16/8/2017)

News in Chinese (16/8/2017)

Thứ ba, 15/08/2017 - 14:34

News in Chinese (15/8/2017)

News in Chinese (15/8/2017)

Thứ hai, 14/08/2017 - 14:10

News in Chinese (14/8/2017)

 

Chủ nhật, 13/08/2017 - 16:57

News in Chinese (13/8/2017)

 

Thứ bảy, 12/08/2017 - 14:46

News in Chinese (12/8/2017)

News in Chinese (12/8/2017)

Thứ sáu, 11/08/2017 - 15:11

News in Chinese (11/8/2017)

 

Thứ năm, 10/08/2017 - 15:43

News in Chinese (10/08/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh