CHINESE

Thứ bảy, 24/12/2016 - 08:06

News in Chinese 23/12/2016

 

Thứ sáu, 23/12/2016 - 08:24

News in Chinese 22/12/2016

 

Thứ năm, 22/12/2016 - 08:20

News in Chinese 21/12/2016

 

Thứ tư, 21/12/2016 - 08:20

News in Chinese 20/12/2016

 

Thứ ba, 20/12/2016 - 08:10

News in Chinese 19/12/2016

 

Thứ hai, 19/12/2016 - 08:25

News in Chinese 18/12/2016

 

Chủ nhật, 18/12/2016 - 08:22

News in Chinese 17/12/2016

 

Thứ bảy, 17/12/2016 - 08:20

News in Chinese 16/12/2016

News in Chinese 16/12/2016

Thứ sáu, 16/12/2016 - 08:14

News in Chinese 15/12/2016

News in Chinese 15/12/2016

Thứ năm, 15/12/2016 - 08:16

News in Chinese 14/12/2016

News in Chinese 14/12/2016

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh