CHINESE

Thứ hai, 06/05/2019 - 18:08

海防新闻 (06/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 05/05/2019 - 18:28

海防新闻 (05/05/2019)

 

Thứ bảy, 04/05/2019 - 18:38

海防新闻 (04/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 03/05/2019 - 19:03

海防新闻 (03/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 02/05/2019 - 18:30

海防新闻 (02/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 01/05/2019 - 20:53

海防新闻 (01/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 30/04/2019 - 18:49

海防新闻 (30/04/2019)

海防新闻 (30/04/2019)

Thứ hai, 29/04/2019 - 16:59

海防新闻 (29/04/2019)

 

Chủ nhật, 28/04/2019 - 18:40

海防新闻 (28/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 27/04/2019 - 19:32

海防新闻 (27/4/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh