CHINESE

Thứ năm, 31/10/2019 - 19:31

Bản tin tiếng Trung (31/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (31/10/2019)

Thứ tư, 30/10/2019 - 20:02

Bản tin tiếng Trung (30/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (30/10/2019)

Thứ ba, 29/10/2019 - 20:32

Bản tin tiếng Trung (29/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (29/10/2019)

Thứ hai, 28/10/2019 - 20:25

Bản tin tiếng Trung (28/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (28/10/2019)

Chủ nhật, 27/10/2019 - 19:30

Bản tin tiếng Trung (27/10/2019)

 

Thứ bảy, 26/10/2019 - 19:56

Bản tin tiếng Trung (26/10/2019)

 

Thứ sáu, 25/10/2019 - 21:14

Bản tin tiếng Trung (25/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (25/10/2019)

Thứ năm, 24/10/2019 - 19:02

Bản tin tiếng Trung (24/10/2019)

 

Thứ tư, 23/10/2019 - 20:18

Bản tin tiếng Trung (23/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (23/10/2019)

Thứ ba, 22/10/2019 - 20:31

Bản tin tiếng Trung (22/10/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh