CHINESE

Thứ bảy, 29/09/2018 - 14:35

海防新闻 (29/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 28/09/2018 - 16:52

海防新闻 (28/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 27/09/2018 - 16:54

海防新闻 (27/9/2018)

 

Thứ tư, 26/09/2018 - 17:59

海防新闻 (26/9/2018)

 

Thứ ba, 25/09/2018 - 16:13

海防新闻 (25/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 24/09/2018 - 14:00

海防新闻 (24/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 23/09/2018 - 16:22

海防新闻 (23/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 22/09/2018 - 13:21

海防新闻 (22/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 21/09/2018 - 17:20

海防新闻 (21/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 20/09/2018 - 15:22

海防新闻 (20/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh