CHINESE

Thứ tư, 12/12/2018 - 20:30

海防新闻 (12/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 11/12/2018 - 18:39

海防新闻 (11/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 10/12/2018 - 20:56

海防新闻 (10/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 09/12/2018 - 18:00

海防新闻 (09/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 08/12/2018 - 17:41

海防新闻 (08/12/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 07/12/2018 - 19:13

海防新闻 (07/12/2018)

 

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:33

海防新闻 (06/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 05/12/2018 - 18:32

海防新闻 (05/12/2018)

 

Thứ ba, 04/12/2018 - 17:51

海防新闻 (04/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 03/12/2018 - 18:30

海防新闻 (03/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh