CHINESE

Thứ ba, 09/07/2019 - 17:14

海防新闻 (09/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 08/07/2019 - 18:41

海防新闻 (08/7/2019)

海防新闻 (08/7/2019)

Chủ nhật, 07/07/2019 - 18:03

海防新闻 (06/7/2019)

 

Thứ bảy, 06/07/2019 - 19:22

海防新闻 (06/7/2019)

 

Thứ sáu, 05/07/2019 - 19:09

海防新闻 (05/7/2019)

海防新闻 (05/7/2019)

Thứ năm, 04/07/2019 - 19:05

海防新闻 (04/7/2019)

 

Thứ tư, 03/07/2019 - 21:15

海防新闻 (03/7/2019)

海防新闻 (03/7/2019)

Thứ ba, 02/07/2019 - 17:37

海防新闻 (02/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 01/07/2019 - 17:12

海防新闻 (01/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 30/06/2019 - 17:54

海防新闻 (30/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh