CHINESE

Thứ bảy, 20/07/2019 - 16:37

海防新闻 (20/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ sáu, 19/07/2019 - 19:21

海防新闻 (19/7/2019)

 

Thứ năm, 18/07/2019 - 18:21

海防新闻 (18/7/2019)

海防新闻 (18/7/2019)

Thứ tư, 17/07/2019 - 17:57

海防新闻 (17/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 16/07/2019 - 19:00

海防新闻 (15/7/2019)

 

Thứ hai, 15/07/2019 - 17:37

海防新闻 (15/7/2019)

 

Chủ nhật, 14/07/2019 - 19:30

海防新闻 (14/7/2019)

海防新闻 (14/7/2019)

Thứ bảy, 13/07/2019 - 19:17

海防新闻 (13/7/2019)

 

Thứ sáu, 12/07/2019 - 17:10

海防新闻 (11/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ năm, 11/07/2019 - 18:21

海防新闻 (11/7/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh