CHINESE

Chủ nhật, 10/11/2019 - 19:43

Bản tin tiếng Trung (10/11/2019)

 

Chủ nhật, 10/11/2019 - 12:46

Bản tin tiếng Trung (09/11/2019)

 

Thứ sáu, 08/11/2019 - 20:00

Bản tin tiếng Trung (08/11/2019)

 

Thứ năm, 07/11/2019 - 17:34

Bản tin tiếng Trung (07/11/2019)

 

Thứ tư, 06/11/2019 - 20:21

Bản tin tiếng Trung (06/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (06/11/2019)

Thứ ba, 05/11/2019 - 22:15

Bản tin tiếng Trung (05/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (05/11/2019)

Thứ hai, 04/11/2019 - 20:47

Bản tin tiếng Trung (04/11/2019)

 

Chủ nhật, 03/11/2019 - 20:29

Bản tin tiếng Trung (03/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (03/11/2019)

Thứ bảy, 02/11/2019 - 17:50

Bản tin tiếng Trung (02/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (02/11/2019)

Thứ sáu, 01/11/2019 - 19:27

Bản tin tiếng Trung (01/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (01/11/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh