CHINESE

Thứ sáu, 17/05/2019 - 20:12

海防新闻 (17/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 16/05/2019 - 18:32

海防新闻 (16/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 15/05/2019 - 17:54

海防新闻 (15/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 14/05/2019 - 20:24

海防新闻 (14/5/2019)

海防新闻 (14/5/2019)

Thứ hai, 13/05/2019 - 18:51

海防新闻 (13/5/2019)

 

Chủ nhật, 12/05/2019 - 18:41

海防新闻 (12/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 11/05/2019 - 18:33

海防新闻 (11/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ sáu, 10/05/2019 - 17:37

海防新闻 (10/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 09/05/2019 - 19:19

海防新闻 (09/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 08/05/2019 - 19:03

海防新闻 (08/05/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh