CHINESE

Thứ năm, 27/02/2020 - 09:09

Bản tin tiếng Trung (26/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (26/02/2020)

Thứ ba, 25/02/2020 - 19:23

Bản tin tiếng Trung (25/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (25/02/2020)

Thứ ba, 25/02/2020 - 09:26

Bản tin tiếng Trung (24/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (24/02/2020)

Chủ nhật, 23/02/2020 - 19:00

Bản tin tiếng Trung (23/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (23/02/2020)

Thứ bảy, 22/02/2020 - 20:07

Bản tin tiếng Trung (22/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (22/02/2020)

Thứ sáu, 21/02/2020 - 20:20

Bản tin tiếng Trung (21/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (21/02/2020)

Thứ sáu, 21/02/2020 - 11:28

Bản tin tiếng Trung (20/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (20/02/2020)

Thứ tư, 19/02/2020 - 20:19

Bản tin tiếng Trung (19/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (19/02/2020)

Thứ tư, 19/02/2020 - 10:44

Bản tin tiếng Trung (18/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (18/02/2020)

Thứ hai, 17/02/2020 - 19:15

Bản tin tiếng Trung (17/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (17/02/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh