CHINESE

Thứ bảy, 22/12/2018 - 19:14

海防新闻 (22/12/2018)

海防新闻 (22/12/2018)

Thứ sáu, 21/12/2018 - 17:56

海防新闻 (21/12/2018)

 

Thứ năm, 20/12/2018 - 19:01

海防新闻 (20/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 19/12/2018 - 18:51

海防新闻 (19/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 18/12/2018 - 18:29

海防新闻 (18/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 17/12/2018 - 20:51

海防新闻 (17/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 16/12/2018 - 17:17

海防新闻 (16/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 15/12/2018 - 18:48

海防新闻 (15/12/2018)

 

Thứ sáu, 14/12/2018 - 19:35

海防新闻 (14/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 14/12/2018 - 08:01

海防新闻 (13/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh