CHINESE

Chủ nhật, 26/05/2019 - 18:39

海防新闻 (26/5/2019)

 

Thứ bảy, 25/05/2019 - 17:51

海防新闻 (25/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 24/05/2019 - 19:53

海防新闻 (24/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 23/05/2019 - 19:03

海防新闻 (23/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 22/05/2019 - 20:05

海防新闻 (22/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 21/05/2019 - 18:15

海防新闻 (21/5/2019)

 

Thứ hai, 20/05/2019 - 18:26

海防新闻 (20/5/2019)

海防新闻 (20/5/2019)

Chủ nhật, 19/05/2019 - 17:24

海防新闻 (19/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 18/05/2019 - 19:19

海防新闻 (18/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 17/05/2019 - 20:12

海防新闻 (17/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh