CHINESE

Thứ ba, 01/01/2019 - 18:04

海防新闻 (01/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 31/12/2018 - 18:39

海防新闻 (31/12/2018)

 

Chủ nhật, 30/12/2018 - 18:35

海防新闻 (30/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 29/12/2018 - 18:17

海防新闻 (29/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ sáu, 28/12/2018 - 19:43

海防新闻 (28/12/2018)

 

Thứ năm, 27/12/2018 - 18:06

海防新闻 (27/12/2018)

 

Thứ tư, 26/12/2018 - 17:37

海防新闻 (26/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 25/12/2018 - 21:21

海防新闻 (25/12/2018)

 

Thứ hai, 24/12/2018 - 20:30

海防新闻 (24/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 23/12/2018 - 18:25

海防新闻 (23/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh