CHINESE

Thứ bảy, 07/03/2020 - 19:05

Bản tin tiếng Trung (07/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (07/03/2020)

Thứ sáu, 06/03/2020 - 19:22

Bản tin tiếng Trung (06/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (06/03/2020)

Thứ năm, 05/03/2020 - 19:59

Bản tin tiếng Trung (05/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (05/03/2020)

Thứ tư, 04/03/2020 - 20:01

Bản tin tiếng Trung (04/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (04/03/2020)

Thứ ba, 03/03/2020 - 19:33

Bản tin tiếng Trung (03/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (03/03/2020)

Thứ hai, 02/03/2020 - 19:53

Bản tin tiếng Trung (02/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (02/03/2020)

Chủ nhật, 01/03/2020 - 19:09

Bản tin tiếng Trung (01/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (01/03/2020)

Thứ bảy, 29/02/2020 - 19:30

Bản tin tiếng Trung (29/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (29/02/2020)

Thứ sáu, 28/02/2020 - 20:03

Bản tin tiếng Trung (28/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (28/02/2020)

Thứ năm, 27/02/2020 - 20:04

Bản tin tiếng Trung (27/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (27/02/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh