CHINESE

Thứ hai, 29/07/2019 - 18:44

海防新闻 (29/7/2019)

 

Chủ nhật, 28/07/2019 - 22:05

海防新闻 (28/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 27/07/2019 - 20:15

海防新闻 (27/7/2019)

 

Thứ sáu, 26/07/2019 - 18:29

海防新闻 (26/7/2019)

 

Thứ năm, 25/07/2019 - 18:18

海防新闻 (25/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 24/07/2019 - 19:26

海防新闻 (24/7/2019)

海防新闻 (24/7/2019)

Thứ ba, 23/07/2019 - 19:22

海防新闻 (23/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 22/07/2019 - 19:08

海防新闻 (22/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 21/07/2019 - 18:18

海防新闻 (21/7/2019)

 

Thứ bảy, 20/07/2019 - 16:37

海防新闻 (20/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh