CHINESE

Thứ tư, 20/11/2019 - 19:20

Bản tin tiếng Trung (20/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (20/11/2019)

Thứ ba, 19/11/2019 - 19:45

Bản tin tiếng Trung (19/11/2019)

 

Thứ hai, 18/11/2019 - 19:12

Bản tin tiếng Trung (18/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (18/11/2019)

Chủ nhật, 17/11/2019 - 20:20

Bản tin tiếng Trung (17/11/2019)

 

Thứ bảy, 16/11/2019 - 10:33

Bản tin tiếng Trung (15/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (15/11/2019)

Thứ năm, 14/11/2019 - 19:01

Bản tin tiếng Trung (14/11/2019)

 

Thứ tư, 13/11/2019 - 20:19

Bản tin tiếng Trung (13/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (13/11/2019)

Thứ ba, 12/11/2019 - 20:45

Bản tin tiếng Trung (12/11/2019)

 

Thứ hai, 11/11/2019 - 19:37

Bản tin tiếng Trung (11/11/2019)

Bản tin tiếng Trung (11/11/2019)

Chủ nhật, 10/11/2019 - 19:43

Bản tin tiếng Trung (10/11/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh