CHINESE

Thứ ba, 04/08/2020 - 19:12

Bản tin tiếng Trung (04/08/2020)

Bản tin tiếng Trung (04/08/2020)

Thứ hai, 03/08/2020 - 20:06

Bản tin tiếng Trung (03/08/2020)

Bản tin tiếng Trung (03/08/2020)

Chủ nhật, 02/08/2020 - 20:25

Bản tin tiếng Trung (02/08/2020)

Bản tin tiếng Trung (02/08/2020)

Thứ bảy, 01/08/2020 - 20:00

Bản tin tiếng Trung (01/08/2020)

Bản tin tiếng Trung (01/08/2020)

Thứ sáu, 31/07/2020 - 19:32

Bản tin tiếng Trung (31/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (31/07/2020)

Thứ năm, 30/07/2020 - 20:03

Bản tin tiếng Trung (30/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (30/07/2020)

Thứ tư, 29/07/2020 - 19:05

Bản tin tiếng Trung (29/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (29/07/2020)

Thứ ba, 28/07/2020 - 19:48

Bản tin tiếng Trung (28/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (28/07/2020)

Thứ hai, 27/07/2020 - 19:03

Bản tin tiếng Trung (27/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (27/07/2020)

Chủ nhật, 26/07/2020 - 20:22

Bản tin tiếng Trung (26/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (26/07/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh