CHINESE

Chủ nhật, 13/01/2019 - 17:57

海防新闻 (13/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 12/01/2019 - 18:01

海防新闻 (12/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 11/01/2019 - 18:04

海防新闻 (11/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 10/01/2019 - 19:04

海防新闻 (10/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 08/01/2019 - 18:50

海防新闻 (08/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 07/01/2019 - 18:24

海防新闻 (07/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 06/01/2019 - 23:12

海防新闻 (06/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 05/01/2019 - 18:29

海防新闻 (05/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 04/01/2019 - 18:46

海防新闻 (04/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 03/01/2019 - 18:10

海防新闻 (03/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh