CHINESE

Thứ sáu, 04/10/2019 - 20:37

Bản tin tiếng Trung (04/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (04/10/2019)

Thứ năm, 03/10/2019 - 19:56

Bản tin tiếng Trung (03/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (03/10/2019)

Thứ tư, 02/10/2019 - 20:49

Bản tin tiếng Trung (02/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (02/10/2019)

Thứ ba, 01/10/2019 - 19:27

Bản tin tiếng Trung (01/10/2019)

Bản tin tiếng Trung (01/10/2019)

Thứ hai, 30/09/2019 - 19:22

Bản tin tiếng Trung (30/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (30/9/2019)

Chủ nhật, 29/09/2019 - 18:00

Bản tin tiếng Trung (29/9/2019)

 

Thứ bảy, 28/09/2019 - 20:34

Bản tin tiếng Trung (28/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (28/9/2019)

Thứ sáu, 27/09/2019 - 19:22

Bản tin tiếng Trung (27/9/2019)

 

Thứ năm, 26/09/2019 - 17:27

Bản tin tiếng Trung (26/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (26/9/2019)

Thứ tư, 25/09/2019 - 18:04

Bản tin tiếng Trung (25/9/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh