CHINESE

Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:04

海防新闻 (04/10/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 03/10/2018 - 18:28

海防新闻 (03/10/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 02/10/2018 - 17:57

海防新闻 (02/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 30/09/2018 - 15:21

海防新闻 (30/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 29/09/2018 - 14:35

海防新闻 (29/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 28/09/2018 - 16:52

海防新闻 (28/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 27/09/2018 - 16:54

海防新闻 (27/9/2018)

 

Thứ tư, 26/09/2018 - 17:59

海防新闻 (26/9/2018)

 

Thứ ba, 25/09/2018 - 16:13

海防新闻 (25/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 24/09/2018 - 14:00

海防新闻 (24/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh