CHINESE

Thứ ba, 24/12/2019 - 19:36

Bản tin tiếng Trung (24/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (24/12/2019)

Thứ hai, 23/12/2019 - 18:00

Bản tin tiếng Trung (23/12/2019)

 

Chủ nhật, 22/12/2019 - 18:00

Bản tin tiếng Trung (22/12/2019)

 

Thứ bảy, 21/12/2019 - 21:58

Bản tin tiếng Trung (21/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (21/12/2019)

Thứ bảy, 21/12/2019 - 08:34

Bản tin tiếng Trung (20/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (20/12/2019)

Thứ năm, 19/12/2019 - 19:57

Bản tin tiếng Trung (19/12/2019)

 

Thứ tư, 18/12/2019 - 19:55

Bản tin tiếng Trung (18/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (18/12/2019)

Thứ ba, 17/12/2019 - 18:15

Bản tin tiếng Trung (17/12/2019)

 

Thứ hai, 16/12/2019 - 20:04

Bản tin tiếng Trung (16/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (16/12/2019)

Thứ hai, 16/12/2019 - 08:38

Bản tin tiếng Trung (15/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (15/12/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh