CHINESE

Thứ hai, 04/03/2019 - 18:34

海防新闻 (04/03/2019)

 

Chủ nhật, 03/03/2019 - 21:38

海防新闻 (03/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 02/03/2019 - 18:19

海防新闻 (02/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ năm, 28/02/2019 - 19:08

海防新闻 (28/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 27/02/2019 - 20:43

海防新闻 (27/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 26/02/2019 - 20:46

海防新闻 (26/02/2019)

 

Thứ hai, 25/02/2019 - 18:36

海防新闻 (25/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 24/02/2019 - 19:33

海防新闻 (24/02/2019)

海防新闻 (24/02/2019)

Thứ bảy, 23/02/2019 - 17:45

海防新闻 (23/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (23/02/2019)

Thứ sáu, 22/02/2019 - 18:13

海防新闻 (22/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh