CHINESE

Thứ sáu, 10/05/2019 - 17:37

海防新闻 (10/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 09/05/2019 - 19:19

海防新闻 (09/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 08/05/2019 - 19:03

海防新闻 (08/05/2019)

 

Thứ ba, 07/05/2019 - 18:12

海防新闻 (07/05/2019)

 

Thứ hai, 06/05/2019 - 18:08

海防新闻 (06/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 05/05/2019 - 18:28

海防新闻 (05/05/2019)

 

Thứ bảy, 04/05/2019 - 18:38

海防新闻 (04/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 03/05/2019 - 19:03

海防新闻 (03/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 02/05/2019 - 18:30

海防新闻 (02/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 01/05/2019 - 20:53

海防新闻 (01/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh