CHINESE

Chủ nhật, 10/06/2018 - 14:34

海防新闻 (10/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 09/06/2018 - 15:33

海防新闻 (09/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 08/06/2018 - 16:13

海防新闻 (08/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 07/06/2018 - 16:48

海防新闻 (07/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 06/06/2018 - 14:52

海防新闻 (06/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 05/06/2018 - 16:40

海防新闻 (05/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 04/06/2018 - 15:46

海防新闻 (04/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 03/06/2018 - 16:36

海防新闻 (03/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 02/06/2018 - 16:06

海防新闻 (02/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 01/06/2018 - 16:24

海防新闻 (01/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh