CHINESE

Thứ bảy, 07/10/2017 - 16:47

News in Chinese (07/10/2017)

 

Thứ sáu, 06/10/2017 - 17:02

News in Chinese (06/10/2017)

News in Chinese (06/10/2017)

Thứ năm, 05/10/2017 - 15:00

News in Chinese (05/10/2017)

 

Thứ tư, 04/10/2017 - 11:38

News in Chinese (04/10/2017)

News in Chinese (04/10/2017)

Thứ ba, 03/10/2017 - 11:29

News in Chinese (03/10/2017)

News in Chinese (03/10/2017)

Thứ hai, 02/10/2017 - 15:07

News in Chinese (02/10/2017)

 

Chủ nhật, 01/10/2017 - 12:30

News in Chinese (01/10/2017)

News in Chinese (01/10/2017)

Thứ bảy, 30/09/2017 - 14:19

News in Chinese (30/9/2017)

News in Chinese (30/9/2017)

Thứ sáu, 29/09/2017 - 15:05

News in Chinese (29/9/2017)

 

Thứ năm, 28/09/2017 - 14:17

News in Chinese (28/9/2017)

News in Chinese (28/9/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh