CHINESE

Thứ bảy, 09/12/2017 - 11:34

News in Chinese (09/12/2017)

 

Thứ sáu, 08/12/2017 - 14:53

News in Chinese (08/12/2017)

News in Chinese (08/12/2017)

Thứ năm, 07/12/2017 - 11:32

News in Chinese (07/12/2017)

 

Thứ tư, 06/12/2017 - 11:48

News in Chinese (06/12/2017)

News in Chinese (06/12/2017)

Thứ hai, 04/12/2017 - 15:23

News in Chinese (04/12/2017)

 

Chủ nhật, 03/12/2017 - 16:30

News in Chinese (03/12/2017)

 

Thứ bảy, 02/12/2017 - 18:04

News in Chinese (02/12/2017)

News in Chinese (02/12/2017)

Thứ sáu, 01/12/2017 - 16:06

News in Chinese (01/12/2017)

 

Thứ năm, 30/11/2017 - 11:32

News in Chinese (30/11/2017)

 

Thứ tư, 29/11/2017 - 15:10

News in Chinese (29/11/2017)

News in Chinese (29/11/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh