CHINESE

Thứ hai, 25/03/2019 - 21:59

海防新闻 (25/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 24/03/2019 - 19:22

海防新闻 (24/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 23/03/2019 - 18:29

海防新闻 (23/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ sáu, 22/03/2019 - 20:38

海防新闻 (22/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 20/03/2019 - 19:55

海防新闻 (20/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 19/03/2019 - 18:29

海防新闻 (19/03/2019)

 

Thứ hai, 18/03/2019 - 18:05

海防新闻 (18/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 17/03/2019 - 18:49

海防新闻 (17/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 16/03/2019 - 21:48

海防新闻 (16/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 15/03/2019 - 21:19

海防新闻 (15/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh