CHINESE

Thứ sáu, 27/12/2019 - 19:46

Bản tin tiếng Trung (27/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (27/12/2019)

Thứ năm, 26/12/2019 - 19:17

Bản tin tiếng Trung (26/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (26/12/2019)

Thứ tư, 25/12/2019 - 21:08

Bản tin tiếng Trung (25/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (25/12/2019)

Thứ ba, 24/12/2019 - 19:36

Bản tin tiếng Trung (24/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (24/12/2019)

Thứ hai, 23/12/2019 - 18:00

Bản tin tiếng Trung (23/12/2019)

 

Chủ nhật, 22/12/2019 - 18:00

Bản tin tiếng Trung (22/12/2019)

 

Thứ bảy, 21/12/2019 - 21:58

Bản tin tiếng Trung (21/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (21/12/2019)

Thứ bảy, 21/12/2019 - 08:34

Bản tin tiếng Trung (20/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (20/12/2019)

Thứ năm, 19/12/2019 - 19:57

Bản tin tiếng Trung (19/12/2019)

 

Thứ tư, 18/12/2019 - 19:55

Bản tin tiếng Trung (18/12/2019)

Bản tin tiếng Trung (18/12/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh