CHINESE

Thứ sáu, 23/02/2018 - 17:13

海防新闻 (23/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 22/02/2018 - 12:36

News in Chinese (22/02/2018)

 

Thứ ba, 20/02/2018 - 13:56

News in Chinese (20/02/2018)

 

Thứ hai, 19/02/2018 - 10:52

News in Chinese (19/02/2018)

 

Chủ nhật, 18/02/2018 - 19:45

News in Chinese (18-02-2018)

News in Chinese (18-02-2018)

Thứ sáu, 16/02/2018 - 18:41

News in Chinese (16/02/2018)

News in Chinese (16/02/2018)

Thứ năm, 15/02/2018 - 11:54

News in Chinese (15/02/2018)

 

Thứ tư, 14/02/2018 - 11:53

News in Chinese (14/02/2018)

 

Thứ hai, 12/02/2018 - 15:17

News in Chinese (12/02/2018)

 

Chủ nhật, 11/02/2018 - 16:00

News in Chinese (11/02/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh