CHINESE

Thứ ba, 17/10/2017 - 17:31

News in Chinese (17/10/2017)

News in Chinese (17/10/2017)

Thứ hai, 16/10/2017 - 15:23

News in Chinese (16/10/2017)

News in Chinese (16/10/2017)

Chủ nhật, 15/10/2017 - 17:44

News in Chinese (15/10/2017)

 

Thứ bảy, 14/10/2017 - 15:42

News in Chinese (14/10/2017)

News in Chinese (14/10/2017)

Thứ sáu, 13/10/2017 - 12:07

News in Chinese (13/10/2017)

News in Chinese (13/10/2017)

Thứ năm, 12/10/2017 - 12:02

News in Chinese (12/10/2017)

News in Chinese (12/10/2017)

Thứ tư, 11/10/2017 - 15:23

News in Chinese (11/10/2017)

News in Chinese (11/10/2017)

Thứ ba, 10/10/2017 - 11:28

News in Chinese (10/10/2017)

 

Thứ hai, 09/10/2017 - 15:01

News in Chinese (09/10/2017)

 

Chủ nhật, 08/10/2017 - 11:50

News in Chinese (08/10/2017)

News in Chinese (08/10/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh