CHINESE

Thứ tư, 19/02/2020 - 20:19

Bản tin tiếng Trung (19/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (19/02/2020)

Thứ tư, 19/02/2020 - 10:44

Bản tin tiếng Trung (18/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (18/02/2020)

Thứ hai, 17/02/2020 - 19:15

Bản tin tiếng Trung (17/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (17/02/2020)

Thứ hai, 17/02/2020 - 09:53

Bản tin tiếng Trung (16/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (16/02/2020)

Thứ bảy, 15/02/2020 - 19:58

Bản tin tiếng Trung (15/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (15/02/2020)

Thứ bảy, 15/02/2020 - 09:18

Bản tin tiếng Trung (14/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (14/02/2020)

Thứ năm, 13/02/2020 - 19:29

Bản tin tiếng Trung (13/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (13/02/2020)

Thứ năm, 13/02/2020 - 08:46

Bản tin tiếng Trung (12/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (12/02/2020)

Thứ ba, 11/02/2020 - 19:32

Bản tin tiếng Trung (11/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (11/02/2020)

Thứ hai, 10/02/2020 - 19:47

Bản tin tiêng trung (10/02/2020)

Bản tin tiêng trung (10/02/2020)

Chủ nhật, 09/02/2020 - 20:00

Bản tin tiếng Trung (09/02/2020)

Bản tin tiếng Trung (09/02/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh