CHINESE

Thứ năm, 23/01/2020 - 19:23

Bản tin tiếng Trung (23/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (23/01/2020)

Thứ tư, 22/01/2020 - 19:13

Bản tin tiếng Trung (22/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (22/01/2020)

Thứ ba, 21/01/2020 - 19:00

Bản tin tiếng Trung (21/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (21/01/2020)

Thứ ba, 21/01/2020 - 10:10

Bản tin tiếng Trung (20/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (20/01/2020)

Chủ nhật, 19/01/2020 - 19:22

Bản tin tiếng Trung (19/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (19/01/2020)

Thứ bảy, 18/01/2020 - 19:22

Bản tin tiếng Trung (18/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (18/01/2020)

Thứ sáu, 17/01/2020 - 19:25

Bản tin tiếng Trung (17/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (17/01/2020)

Thứ năm, 16/01/2020 - 19:40

Bản tin tiếng Trung (16/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (16/01/2020)

Thứ tư, 15/01/2020 - 19:46

Bản tin tiếng Trung (15/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (15/01/2020)

Thứ ba, 14/01/2020 - 19:11

Bản tin tiếng Trung (14/01/2020)

Bản tin tiếng Trung (14/01/2020)

Thứ hai, 13/01/2020 - 21:14

Bản tin tiếng trung (13/01/2020)

Bản tin tiếng trung (13/01/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh