CHINESE

Thứ bảy, 21/09/2019 - 20:20

Bản tin tiếng Trung (21/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (21/9/2019)

Thứ bảy, 21/09/2019 - 09:48

Bản tin tiếng Trung (20/9/2019)

Bản tin tiếng Trung (20/9/2019)

Thứ ba, 13/12/2016 - 08:20

News in Chinese 12/12/2016

News in Chinese 12/12/2016

Thứ hai, 12/12/2016 - 08:11

News in Chinese 11/12/2016

News in Chinese 11/12/2016

Chủ nhật, 11/12/2016 - 08:20

News in Chinese 10/12/2016

News in Chinese 10/12/2016

Thứ sáu, 09/12/2016 - 08:20

News in Chinese 8/12/2016

News in Chinese 8/12/2016

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh