CHINESE

Thứ ba, 25/04/2017 - 14:59

News in Chinese (25/04/2017)

 

Thứ hai, 24/04/2017 - 14:59

News in Chinese (24/04/2017)

 

Chủ nhật, 23/04/2017 - 14:31

News in Chinese (23/04/2017)

 

Chủ nhật, 23/04/2017 - 10:11

News in Chinese (22/04/2017)

 

Thứ sáu, 21/04/2017 - 16:12

News in Chinese (21/04/2017)

 

Thứ năm, 20/04/2017 - 14:27

News in Chinese (20/04/2017)

 

Thứ tư, 19/04/2017 - 16:35

News in Chinese (19/04/2017)

 

Thứ ba, 18/04/2017 - 15:29

News in Chinese (18/04/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 14:23

News in Chinese (17/04/2017)

 

Chủ nhật, 16/04/2017 - 14:21

News in Chinese (16/04/2017)

 

Thứ bảy, 15/04/2017 - 10:30

News in Chinese (15/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình