CHINESE

Thứ ba, 31/03/2020 - 19:56

Bản tin tiếng Trung (31/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (31/03/2020)

Thứ hai, 30/03/2020 - 19:51

Bản tin tiếng Trung (30/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (30/03/2020)

Chủ nhật, 29/03/2020 - 08:51

Bản tin tiếng Trung (28/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (28/03/2020)

Thứ bảy, 28/03/2020 - 10:41

Bản tin tiếng Trung (27/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (27/03/2020)

Thứ năm, 26/03/2020 - 19:50

Bản tin tiếng Trung (26/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (26/03/2020)

Thứ năm, 26/03/2020 - 08:26

Bản tin tiếng Trung (25/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (25/03/2020)

Thứ ba, 24/03/2020 - 19:37

Bản tin tiếng Trung (24/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (24/03/2020)

Thứ hai, 23/03/2020 - 19:05

Bản tin tiếng Trung (23/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (23/03/2020)

Chủ nhật, 22/03/2020 - 19:23

Bản tin tiếng Trung (22/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (22/03/2020)

Thứ bảy, 21/03/2020 - 19:00

Bản tin tiếng Trung (21/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (21/03/2020)

Thứ sáu, 20/03/2020 - 19:11

Bản tin tiếng Trung (20/03/2020)

Bản tin tiếng Trung (20/03/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh