CHINESE

Chủ nhật, 24/06/2018 - 18:03

海防新闻 (24/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 23/06/2018 - 14:19

海防新闻 (23/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 22/06/2018 - 17:59

海防新闻 (22/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 20/06/2018 - 15:47

海防新闻 (20/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 19/06/2018 - 15:49

海防新闻 (19/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 18/06/2018 - 11:33

海防新闻 (18/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 17/06/2018 - 12:50

海防新闻 (17/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 16/06/2018 - 16:28

海防新闻 (16/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 15/06/2018 - 15:33

海防新闻 (15/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 14/06/2018 - 18:22

海防新闻 (14/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 13/06/2018 - 15:51

海防新闻 (13/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh