CHINESE

Chủ nhật, 12/07/2020 - 18:45

Bản tin tiếng Trung (12/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (12/07/2020)

Thứ bảy, 11/07/2020 - 20:27

Bản tin tiếng Trung (11/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (11/07/2020)

Thứ sáu, 10/07/2020 - 20:34

Bản tin tiếng Trung (10/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (10/07/2020)

Thứ năm, 09/07/2020 - 19:09

Bản tin tiếng Trung (09/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (09/07/2020)

Thứ tư, 08/07/2020 - 19:38

Bản tin tiếng Trung (08/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (08/07/2020)

Thứ ba, 07/07/2020 - 19:43

Bản tin tiếng Trung (07/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (07/07/2020)

Thứ hai, 06/07/2020 - 20:09

Bản tin tiếng Trung (06/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (06/07/2020)

Thứ hai, 06/07/2020 - 06:53

Bản tin tiếng Trung (05/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (05/07/2020)

Thứ bảy, 04/07/2020 - 19:06

Bản tin tiếng Trung (04/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (04/07/2020)

Thứ sáu, 03/07/2020 - 19:35

Bản tin tiếng Trung (03/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (03/07/2020)

Thứ năm, 02/07/2020 - 20:01

Bản tin tiếng Trung (02/07/2020)

Bản tin tiếng Trung (02/07/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh