ENGLISH

Thứ tư, 31/10/2018 - 17:56

Hai Phong News (31/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 30/10/2018 - 17:50

Hai Phong News (30/10/2018)

 

Thứ hai, 29/10/2018 - 17:52

Hai Phong News (29/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 28/10/2018 - 18:12

Hai Phong News (28/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 27/10/2018 - 18:10

Hai Phong News (27/10/2018)

 

Thứ sáu, 26/10/2018 - 18:18

Hai Phong News (26/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ năm, 25/10/2018 - 18:28

Hai Phong News (25/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 24/10/2018 - 18:27

Hai Phong News (24/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 22/10/2018 - 18:04

Hai Phong News (22/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 21/10/2018 - 18:06

Hai Phong News (21/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh