ENGLISH

Thứ sáu, 24/08/2018 - 15:24

Haiphong News (24/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 23/08/2018 - 15:42

Haiphong News (23/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 22/08/2018 - 14:44

Haiphong News (22/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 21/08/2018 - 15:36

Haiphong News (21/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 20/08/2018 - 16:33

Haiphong News (20/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 19/08/2018 - 16:27

Haiphong News (19/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 18/08/2018 - 17:34

Haiphong News (18/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 17/08/2018 - 17:59

Haiphong News (17/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 16/08/2018 - 14:49

Haiphong News (16/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 15/08/2018 - 14:33

Haiphong News (15/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh