ENGLISH

Thứ năm, 30/05/2019 - 19:40

Hai Phong News (30/5/2019)

 

Thứ tư, 29/05/2019 - 18:29

Hai Phong News (29/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 28/05/2019 - 18:56

Hai Phong News (28/5/2019)

 

Thứ hai, 27/05/2019 - 17:48

Hai Phong News (27/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 26/05/2019 - 18:40

Hai Phong News (26/5/2019)

 

Thứ bảy, 25/05/2019 - 17:49

Hai Phong News (25/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 24/05/2019 - 19:51

Hai Phong News (24/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 23/05/2019 - 19:02

Hai Phong News (23/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 22/05/2019 - 20:10

Hai Phong News (22/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 21/05/2019 - 18:14

Hai Phong News (21/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh