ENGLISH

Thứ tư, 02/05/2018 - 11:29

Haiphong News (02/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 01/05/2018 - 11:42

Haiphong News (01/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 30/04/2018 - 11:47

Haiphong News (30/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 29/04/2018 - 18:02

Haiphong News (29/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 28/04/2018 - 16:10

Haiphong News (28/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 27/04/2018 - 14:27

Haiphong News (27/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 26/04/2018 - 16:43

Haiphong News (26/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 25/04/2018 - 20:23

Haiphong News (25/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 24/04/2018 - 16:54

Haiphong News (24/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 23/04/2018 - 14:31

Haiphong News (23/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh