ENGLISH

Thứ hai, 02/07/2018 - 14:57

Haiphong News (02/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 01/07/2018 - 18:43

Haiphong News (01/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 30/06/2018 - 15:54

Haiphong News (30/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 29/06/2018 - 14:54

Haiphong News (29/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 28/06/2018 - 15:29

Haiphong News (28/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 27/06/2018 - 17:27

Haiphong News (27/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 26/06/2018 - 15:26

Haiphong News (26/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 25/06/2018 - 15:10

Haiphong News (25/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 24/06/2018 - 18:03

Haiphong News (24/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 23/06/2018 - 14:18

Haiphong News (23/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh