ENGLISH

Thứ hai, 25/03/2019 - 21:58

Hai Phong News (25/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 24/03/2019 - 19:22

Hai Phong News (24/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 23/03/2019 - 18:27

Hai Phong News (23/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 22/03/2019 - 20:36

Hai Phong News (22/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 20/03/2019 - 19:46

Hai Phong News (20/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 19/03/2019 - 18:32

Hai Phong News (19/3/2019)

 

Thứ hai, 18/03/2019 - 18:04

Hai Phong News (18/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 17/03/2019 - 18:51

Hai Phong News (17/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng ( Tiếng Anh )

Thứ bảy, 16/03/2019 - 21:47

Hai Phong News (16/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 15/03/2019 - 21:18

Hai Phong News (15/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh