ENGLISH

Thứ năm, 04/04/2019 - 19:02

Hai Phong News (04/04/2019)

 

Thứ tư, 03/04/2019 - 19:12

Hai Phong News (03/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 02/04/2019 - 19:18

Hai Phong News (02/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 01/04/2019 - 18:08

Hai Phong News (01/04/2019)

 

Chủ nhật, 31/03/2019 - 21:38

Hai Phong News (31/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 30/03/2019 - 17:58

Hai Phong News (30/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 29/03/2019 - 19:03

Hai Phong News (29/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 28/03/2019 - 19:30

Hai Phong News (28/03/2019)

 

Thứ tư, 27/03/2019 - 18:31

Hai Phong News (27/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 26/03/2019 - 18:56

Hai Phong News (26/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh