ENGLISH

Thứ hai, 03/09/2018 - 17:02

Haiphong News (03/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 02/09/2018 - 12:46

Haiphong News (02/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 01/09/2018 - 15:10

Haiphong News (01/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 31/08/2018 - 18:21

Haiphong News (31/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 30/08/2018 - 22:06

Haiphong News (30/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 29/08/2018 - 16:39

Haiphong News (29/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 28/08/2018 - 17:08

Haiphong News (28/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 27/08/2018 - 17:25

Haiphong News (27/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Anh

Chủ nhật, 26/08/2018 - 14:46

Haiphong News (26/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 25/08/2018 - 17:43

Haiphong News (25/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh