ENGLISH

Thứ năm, 12/07/2018 - 15:52

Haiphong News (12/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 11/07/2018 - 12:56

Haiphong News (11/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 10/07/2018 - 14:59

Haiphong News (10/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 09/07/2018 - 17:36

Haiphong News (09/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 08/07/2018 - 17:05

Haiphong News (08/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 07/07/2018 - 11:51

Haiphong News (07/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 06/07/2018 - 14:45

Haiphong News (06/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 05/07/2018 - 18:37

Haiphong News (05/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 04/07/2018 - 15:12

Haiphong News (04/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 03/07/2018 - 11:47

Haiphong News (03/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh