ENGLISH

Chủ nhật, 09/06/2019 - 17:32

Hai Phong News (09/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 08/06/2019 - 18:09

Hai Phong News (08/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 07/06/2019 - 20:12

Hai Phong News (07/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 06/06/2019 - 18:04

Hai Phong News (06/6/2019)

 

Thứ năm, 06/06/2019 - 08:38

Hai Phong News (05/6/2019)

Hai Phong News (05/6/2019)

Thứ ba, 04/06/2019 - 19:43

Hai Phong News (04/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 03/06/2019 - 17:14

Hai Phong News (03/6/2019)

Hai Phong News (03/6/2019)

Chủ nhật, 02/06/2019 - 18:12

Hai Phong News (02/6/2019)

Hai Phong News (02/6/2019)

Chủ nhật, 02/06/2019 - 06:39

Hai Phong News (01/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 31/05/2019 - 17:21

Hai Phong News (31/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh