ENGLISH

Thứ bảy, 10/11/2018 - 17:15

Hai Phong News (10/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 09/11/2018 - 18:00

Hai Phong News (09/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ năm, 08/11/2018 - 17:53

Hai Phong News (08/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 07/11/2018 - 18:08

Hai Phong News (07/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 06/11/2018 - 18:57

Hai Phong News (06/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 05/11/2018 - 19:02

Hai Phong News (05/11//2018)

 

Chủ nhật, 04/11/2018 - 17:50

Hai Phong News (04/11//2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 03/11/2018 - 18:17

Hai Phong News (03/11//2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 02/11/2018 - 19:55

Hai Phong News (02/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 01/11/2018 - 19:56

Hai Phong News (01/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh