ENGLISH

Thứ ba, 11/09/2018 - 17:42

Hai Phong News (11/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Anh

Thứ hai, 10/09/2018 - 16:57

Hai Phong News (10/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Anh

Chủ nhật, 09/09/2018 - 19:57

Haiphong News (09/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 08/09/2018 - 14:53

Haiphong News (08/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 07/09/2018 - 15:23

Haiphong News (07/9/2018)

 

Thứ năm, 06/09/2018 - 14:59

Haiphong News (06/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 05/09/2018 - 15:18

Haiphong News (05/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 04/09/2018 - 16:40

Haiphong News (04/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 03/09/2018 - 17:02

Haiphong News (03/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 02/09/2018 - 12:46

Haiphong News (02/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh