ENGLISH

Thứ tư, 21/11/2018 - 18:14

Hai Phong News (21/11//2018)

 

Thứ ba, 20/11/2018 - 18:48

Hai Phong News (20/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 19/11/2018 - 20:21

Hai Phong News (19/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 18/11/2018 - 18:22

Hai Phong News (18/11/2018)

 

Thứ sáu, 16/11/2018 - 17:46

Hai Phong News (16/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 15/11/2018 - 18:35

Hai Phong News (15/11/2018)

 

Thứ tư, 14/11/2018 - 19:51

Hai Phong News (14/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 13/11/2018 - 17:56

Hai Phong News (13/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 12/11/2018 - 18:01

Hai Phong News (12/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 11/11/2018 - 18:01

Hai Phong News (11/11/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh