ENGLISH

Thứ hai, 15/04/2019 - 17:41

Hai Phong News (15/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 14/04/2019 - 20:14

Hai Phong News (14/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 13/04/2019 - 17:24

Hai Phong News (13/4/2019)

 

Thứ sáu, 12/04/2019 - 19:33

Hai Phong News (12/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 11/04/2019 - 17:49

Hai Phong News (11/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 10/04/2019 - 18:23

Hai Phong News (10/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 09/04/2019 - 18:11

Hai Phong News (09/04/2019)

 

Chủ nhật, 07/04/2019 - 18:33

Hai Phong News (07/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 06/04/2019 - 17:46

Hai Phong News (06/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 05/04/2019 - 18:34

Hai Phong News (05/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh