ENGLISH

Thứ tư, 04/04/2018 - 16:54

Haiphong News (04/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 03/04/2018 - 18:04

Haiphong News (03/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 02/04/2018 - 15:08

Haiphong News (02/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 01/04/2018 - 15:38

Haiphong News (01/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 31/03/2018 - 15:44

Haiphong News (31/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 30/03/2018 - 14:06

Haiphong News (30/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 29/03/2018 - 15:17

Haiphong News (29/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 28/03/2018 - 15:04

Haiphong News (28/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 27/03/2018 - 17:21

Haiphong News (27/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 25/03/2018 - 18:15

Haiphong News (25/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh