ENGLISH

Thứ bảy, 27/07/2019 - 20:11

Hai Phong News (27/7/2019)

 

Thứ sáu, 26/07/2019 - 18:29

Hai Phong News (26/7/2019)

 

Thứ năm, 25/07/2019 - 18:17

Hai Phong News (25/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 24/07/2019 - 19:25

Hai Phong News (24/7/2019)

Hai Phong News (24/7/2019)

Thứ ba, 23/07/2019 - 19:22

Hai Phong News (23/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 22/07/2019 - 19:08

Hai Phong News (22/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 21/07/2019 - 18:07

Hai Phong News (21/7/2019))

 

Thứ bảy, 20/07/2019 - 16:37

Hai Phong News (20/7/2019))

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 19/07/2019 - 19:21

Hai Phong News (19/7/2019))

 

Thứ năm, 18/07/2019 - 18:21

Hai Phong News (18/7/2019)

Hai Phong News (18/7/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh