ENGLISH

Thứ tư, 12/12/2018 - 20:30

Hai Phong News (12/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 11/12/2018 - 18:40

Hai Phong News (11/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 10/12/2018 - 20:55

Hai Phong News (10/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 09/12/2018 - 17:59

Hai Phong News (09/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 08/12/2018 - 17:42

Hai Phong News (08/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 07/12/2018 - 19:14

Hai Phong News (07/12/2018)

 

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:33

Hai Phong News (06/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 05/12/2018 - 18:32

Hai Phong News (05/12/2018)

 

Thứ ba, 04/12/2018 - 18:38

Hai Phong News (04/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 03/12/2018 - 18:30

Hai Phong News (03/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh