ENGLISH

Thứ bảy, 22/12/2018 - 19:14

Hai Phong News (22/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 21/12/2018 - 18:16

Hai Phong News (21/12/2018)

 

Thứ năm, 20/12/2018 - 19:00

Hai Phong News (20/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 19/12/2018 - 18:50

Hai Phong News (19/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 18/12/2018 - 18:27

Hai Phong News (18/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 17/12/2018 - 20:50

Hai Phong News (17/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 16/12/2018 - 17:30

Hai Phong News (16/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 15/12/2018 - 18:31

Hai Phong News (15/12/2018)

 

Thứ sáu, 14/12/2018 - 19:32

Hai Phong News (14/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 14/12/2018 - 08:01

Hai Phong News (13/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh