ENGLISH

Thứ hai, 18/02/2019 - 18:04

Hai Phong News (18/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 17/02/2019 - 19:50

Hai Phong News (17/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 16/02/2019 - 20:21

Hai Phong News (16/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 15/02/2019 - 21:16

Hai Phong News (15/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 14/02/2019 - 18:07

Hai Phong News (14/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 12/02/2019 - 19:07

Hai Phong News (12/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 09/02/2019 - 20:27

Hai Phong News (09/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 08/02/2019 - 18:56

Hai Phong News (08/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng Tiếng Anh

Thứ năm, 07/02/2019 - 19:36

Hai Phong News (07/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng Tiếng Anh

Thứ tư, 06/02/2019 - 17:56

Hai Phong News (06/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh