ENGLISH

Thứ bảy, 06/07/2019 - 19:20

Hai Phong News (06/7/2019)

 

Thứ sáu, 05/07/2019 - 19:08

Hai Phong News (05/7/2019)

Hai Phong News (05/7/2019)

Thứ năm, 04/07/2019 - 19:04

Hai Phong News (04/7/2019)

 

Thứ tư, 03/07/2019 - 21:14

Hai Phong News (03/7/2019)

Hai Phong News (03/7/2019)

Thứ ba, 02/07/2019 - 17:28

Hai Phong News (02/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 01/07/2019 - 17:11

Hai Phong News (01/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 30/06/2019 - 17:59

Hai Phong News (30/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 29/06/2019 - 21:18

Hai Phong News (29/6/2019)

Hai Phong News (29/6/2019)

Thứ sáu, 28/06/2019 - 18:40

Hai Phong News (28/6/2019)

 

Thứ năm, 27/06/2019 - 19:12

Hai Phong News (27/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh