ENGLISH

Thứ tư, 06/02/2019 - 17:56

Hai Phong News (06/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 05/02/2019 - 19:27

Hai Phong News (05/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 03/02/2019 - 18:40

Hai Phong News (03/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 02/02/2019 - 18:26

Hai Phong News (02/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 01/02/2019 - 18:15

Hai Phong News (01/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 31/01/2019 - 18:01

Hai Phong News (31/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 30/01/2019 - 18:04

Hai Phong News (30/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 29/01/2019 - 18:16

Hai Phong News (29/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 28/01/2019 - 18:19

Hai Phong News (28/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 27/01/2019 - 17:41

Hai Phong News (27/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh