ENGLISH

Thứ năm, 05/09/2019 - 20:02

Hai Phong News (5/9/2019)

 

Thứ tư, 04/09/2019 - 19:11

Hai Phong News (04/9/2019)

Hai Phong News (04/9/2019)

Thứ ba, 03/09/2019 - 18:59

Hai Phong News (03/9/2019)

 

Thứ hai, 02/09/2019 - 18:41

Hai Phong News (02/9/2019)

Hai Phong News (02/9/2019)

Chủ nhật, 01/09/2019 - 18:01

Hai Phong News (01/9/2019)

 

Thứ bảy, 31/08/2019 - 19:51

Hai Phong News (31/8/2019)

Hai Phong News (31/8/2019)

Thứ bảy, 31/08/2019 - 09:31

Hai Phong News (30/8/2019)

Hai Phong News (30/8/2019)

Thứ năm, 29/08/2019 - 20:46

Hai Phong News (29/8/2019)

 

Thứ tư, 28/08/2019 - 18:19

Hai Phong News (28/8/2019)

 

Thứ ba, 27/08/2019 - 17:21

Hai Phong News (27/8/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh