ENGLISH

Thứ ba, 05/03/2019 - 19:18

Hai Phong News (05/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 04/03/2019 - 18:33

Hai Phong News (04/03/2019)

 

Chủ nhật, 03/03/2019 - 21:37

Hai Phong News (03/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 02/03/2019 - 18:18

Hai Phong News (02/3/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 01/03/2019 - 19:18

Hai Phong News (01/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 28/02/2019 - 19:05

Hai Phong News (28/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 27/02/2019 - 21:10

Hai Phong News (27/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 26/02/2019 - 20:44

Hai Phong News (26/02/2019)

 

Thứ hai, 25/02/2019 - 18:37

Hai Phong News (25/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 24/02/2019 - 19:31

Hai Phong News (24/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh