ENGLISH

Thứ tư, 01/08/2018 - 18:39

Haiphong News (01/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 31/07/2018 - 14:39

Haiphong News (31/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 30/07/2018 - 14:38

Haiphong News (30/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 28/07/2018 - 17:06

Haiphong News (28/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 27/07/2018 - 15:21

Haiphong News (27/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 26/07/2018 - 19:13

Haiphong News (26/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 25/07/2018 - 15:07

Haiphong News (25/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 24/07/2018 - 15:32

Haiphong News (24/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 23/07/2018 - 15:22

Haiphong News (23/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 22/07/2018 - 18:27

Haiphong News (22/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh