ENGLISH

Thứ hai, 09/04/2018 - 15:10

Haiphong News (09/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 08/04/2018 - 15:21

Haiphong News (08/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 07/04/2018 - 16:35

Haiphong News (07/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 06/04/2018 - 15:50

Haiphong News (06/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 05/04/2018 - 11:41

Haiphong News (05/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 04/04/2018 - 16:54

Haiphong News (04/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 03/04/2018 - 18:04

Haiphong News (03/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 02/04/2018 - 15:08

Haiphong News (02/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 01/04/2018 - 15:38

Haiphong News (01/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 31/03/2018 - 15:44

Haiphong News (31/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh