ENGLISH

Chủ nhật, 10/06/2018 - 14:33

Haiphong News (10/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 09/06/2018 - 15:33

Haiphong News (09/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 08/06/2018 - 16:12

Haiphong News (08/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 07/06/2018 - 16:47

Haiphong News (07/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 06/06/2018 - 14:51

Haiphong News (06/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 05/06/2018 - 16:38

Haiphong News (05/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 04/06/2018 - 15:45

Haiphong News (04/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 03/06/2018 - 16:36

Haiphong News (03/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 02/06/2018 - 16:05

Haiphong News (02/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 01/06/2018 - 16:23

Haiphong News (01/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh