ENGLISH

Thứ sáu, 10/05/2019 - 17:43

Hai Phong News (10/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 09/05/2019 - 19:19

Hai Phong News (09/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 08/05/2019 - 19:02

Hai Phong News (08/5/2019)

 

Thứ ba, 07/05/2019 - 18:10

Hai Phong News (07/5/2019)

 

Thứ hai, 06/05/2019 - 18:07

Hai Phong News (06/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 05/05/2019 - 18:28

Hai Phong News (05/05/2019)

 

Thứ bảy, 04/05/2019 - 18:37

Hai Phong News (04/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 03/05/2019 - 19:02

Hai Phong News (03/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 02/05/2019 - 18:29

Hai Phong News (02/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 01/05/2019 - 20:00

Hai Phong News (01/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh