ENGLISH

Chủ nhật, 21/10/2018 - 17:05

Hai Phong News (20/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 19/10/2018 - 18:03

Hai Phong News (19/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 18/10/2018 - 17:43

Hai Phong News (18/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 17/10/2018 - 21:07

Hai Phong News (17/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 15/10/2018 - 17:37

Hai Phong News (15/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 13/10/2018 - 18:06

Hai Phong News (13/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 12/10/2018 - 20:57

Hai Phong News (12/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 12/10/2018 - 16:29

Hai Phong News (11/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 10/10/2018 - 18:32

Hai Phong News (10/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 08/10/2018 - 17:41

Hai Phong News (07/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh