ENGLISH

Thứ năm, 19/04/2018 - 12:54

Haiphong News (19/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 18/04/2018 - 15:57

Haiphong News (18/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 17/04/2018 - 16:13

Haiphong News (17/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 16/04/2018 - 12:47

Haiphong News (16/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 15/04/2018 - 17:24

Haiphong News (15/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 14/04/2018 - 15:26

Haiphong News (14/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 13/04/2018 - 14:53

Haiphong News (13/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 12/04/2018 - 11:53

Haiphong News (12/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 11/04/2018 - 14:38

Haiphong News (11/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 10/04/2018 - 14:56

Haiphong News (10/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh