ENGLISH

Thứ bảy, 20/04/2019 - 17:56

Hai Phong News (20/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 19/04/2019 - 18:33

Hai Phong News (19/4/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ năm, 18/04/2019 - 18:16

Hai Phong News (18/04/2019)

 

Thứ tư, 17/04/2019 - 19:04

Hai Phong News (17/4/2019)

Bản tin thời sự Hai Phong (tiếng Anh)

Thứ ba, 16/04/2019 - 18:15

Hai Phong News (16/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 15/04/2019 - 17:41

Hai Phong News (15/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 14/04/2019 - 20:14

Hai Phong News (14/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 13/04/2019 - 17:24

Hai Phong News (13/4/2019)

 

Thứ sáu, 12/04/2019 - 19:33

Hai Phong News (12/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 11/04/2019 - 17:49

Hai Phong News (11/04/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh