ENGLISH

Thứ sáu, 23/08/2019 - 17:49

Hai Phong News (23/8/2019)

 

Thứ năm, 22/08/2019 - 18:11

Hai Phong News (22/8/2019)

Hai Phong News (22/8/2019)

Thứ tư, 21/08/2019 - 19:52

Hai Phong News (21/8/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 20/08/2019 - 19:08

Hai Phong News (20/8/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 19/08/2019 - 18:54

Hai Phong News (19/8/2019)

Hai Phong News (19/8/2019)

Chủ nhật, 18/08/2019 - 16:39

Hai Phong News (18/8/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 17/08/2019 - 18:35

Hai Phong News (17/8/2019)

 

Thứ sáu, 16/08/2019 - 18:16

Hai Phong News (16/8/2019)

 

Thứ năm, 15/08/2019 - 18:55

Hai Phong News (15/8/2019)

 

Thứ tư, 14/08/2019 - 18:42

Hai Phong News (14/8/2019)

Hai Phong News (14/8/2019)

Thứ ba, 13/08/2019 - 18:11

Hai Phong News (13/8/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh