ENGLISH

Chủ nhật, 16/06/2019 - 19:04

Hai Phong News (16/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 15/06/2019 - 18:36

Hai Phong News (15/6/2019)

Hai Phong News (15/6/2019)

Thứ sáu, 14/06/2019 - 18:02

Hai Phong News (14/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ năm, 13/06/2019 - 17:27

Hai Phong News (13/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 12/06/2019 - 17:59

Hai Phong News (12/6/2019)

 

Thứ ba, 11/06/2019 - 18:44

Hai Phong News (11/06/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 10/06/2019 - 17:36

Hai Phong News (10/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 09/06/2019 - 17:32

Hai Phong News (09/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 08/06/2019 - 18:09

Hai Phong News (08/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 07/06/2019 - 20:12

Hai Phong News (07/6/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 06/06/2019 - 18:04

Hai Phong News (06/6/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh