ENGLISH

Thứ tư, 22/05/2019 - 20:10

Hai Phong News (22/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 21/05/2019 - 18:14

Hai Phong News (21/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 20/05/2019 - 18:25

Hai Phong News (20/5/2019)

Hai Phong News (20/5/2019)

Chủ nhật, 19/05/2019 - 17:27

Hai Phong News (19/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 18/05/2019 - 19:18

Hai Phong News (18/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 17/05/2019 - 20:13

Hai Phong News (17/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 16/05/2019 - 18:30

Hai Phong News (16/5/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 15/05/2019 - 18:49

Hai Phong News (15/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 14/05/2019 - 20:24

Hai Phong News (14/5/2019)

Hai Phong News (14/5/2019)

Thứ hai, 13/05/2019 - 18:50

Hai Phong News (13/5/2019)

 

Chủ nhật, 12/05/2019 - 18:40

Hai Phong News (12/05/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh