ENGLISH

Thứ năm, 18/07/2019 - 18:21

Hai Phong News (18/7/2019)

Hai Phong News (18/7/2019)

Thứ tư, 17/07/2019 - 17:19

Hai Phong News (17/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 16/07/2019 - 19:01

Hai Phong News (16/7/2019)

 

Thứ hai, 15/07/2019 - 17:36

Hai Phong News (15/7/2019)

 

Chủ nhật, 14/07/2019 - 19:29

Hai Phong News (14/7/2019)

Hai Phong News (14/7/2019)

Thứ bảy, 13/07/2019 - 19:16

Hai Phong News (13/7/2019)

 

Thứ sáu, 12/07/2019 - 17:09

Hai Phong News (12/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ năm, 11/07/2019 - 18:20

Hai Phong News (11/7/2019)

 

Thứ tư, 10/07/2019 - 17:55

Hai Phong News (10/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 09/07/2019 - 17:14

Hai Phong News (09/7/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 08/07/2019 - 18:41

Hai Phong News (08/7/2019)

Hai Phong News (08/7/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh