CHUYÊN ĐỀ

Thứ ba, 23/06/2020 - 21:00

Hộp thư truyền hình: Những hệ lụy bắt nguồn từ một bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa rõ ràng

Hộp thư truyền hình: Những hệ lụy bắt nguồn từ một bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa rõ ràng

Thứ ba, 23/06/2020 - 11:52

Dân hỏi Giám đốc trả lời: Tăng cường triển khai Luật thủy sản 2017 và chống khai thác bất hợp pháp trên địa bàn thành phố

Tăng cường triển khai Luật thủy sản 2017 và chống khai thác bất hợp pháp trên địa bàn thành phố

Thứ ba, 23/06/2020 - 11:51

Đại đoàn kết toàn dân: Bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng

Bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng

Thứ ba, 23/06/2020 - 11:46

An sinh xã hội: Điểm tựa của thành công

Điểm tựa của thành công

Thứ ba, 23/06/2020 - 11:45

An ninh biển đảo: Kho 703 Hải quân với công tác đảm bảo vũ khí trang bị

Kho 703 Hải quân với công tác đảm bảo vũ khí trang bị

Thứ ba, 23/06/2020 - 10:45

Bàn tròn pháp luật: Xung quanh việc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế sửa đổi 2019

Xung quanh việc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế sửa đổi 2019

Thứ ba, 23/06/2020 - 09:34

Giới thiệu chương trình phát thanh trực tiếp “Một giờ với Hải Phòng”

Giới thiệu chương trình phát thanh trực tiếp “Một giờ với Hải Phòng”

Thứ hai, 22/06/2020 - 10:36

Khoa học và công nghệ: Ứng dụng công nghệ DDS trong trị liệu

Ứng dụng công nghệ DDS trong trị liệu

Thứ hai, 22/06/2020 - 10:36

Quốc phòng địa phương: Trung đoàn 50 tăng cường huấn luyện, gắn với thực tế.

Trung đoàn 50 tăng cường huấn luyện, gắn với thực tế.

Thứ hai, 22/06/2020 - 10:35

Hải Phòng tăng trưởng: Khó khăn và giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp vận tải sau dịch Covid-19

Khó khăn và giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp vận tải sau dịch Covid-19

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh