CHUYÊN ĐỀ

Thứ năm, 28/05/2020 - 16:53

Cải cách hành chính: Hiệu quả sau sáp nhập trung tâm y tế quận, huyện

Hiệu quả sau sáp nhập trung tâm y tế quận, huyện

Thứ năm, 28/05/2020 - 14:05

Nông thôn mới Hải Phòng: OCOP – Giải pháp cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn

Nông thôn mới Hải Phòng: OCOP – Giải pháp cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn

Thứ năm, 28/05/2020 - 13:00

Lao động và công đoàn: Những công trình sản phẩm của công nhân lao động trong tháng 5 lịch sử

Lao động và công đoàn: Những công trình sản phẩm của công nhân lao động trong tháng 5 lịch sử

Thứ năm, 28/05/2020 - 11:02

Xây dựng Đảng: Gắn thực hiện chỉ thị 05 với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Gắn thực hiện chỉ thị 05 với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ tư, 27/05/2020 - 22:03

Đại biểu nhân dân với cử tri: Hải Phòng với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Hải Phòng với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Thứ tư, 27/05/2020 - 21:14

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh ước vọng hòa bình

Hồ Chí Minh ước vọng hòa bình

Thứ tư, 27/05/2020 - 21:12

Cuộc sống và Pháp luật: Thực hiện thông tư 06/2019 về xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Thực hiện thông tư 06/2019 về xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Thứ tư, 27/05/2020 - 15:15

Cẩm nang nhi khoa (Số 13 – 27/05/2020)

Cẩm nang nhi khoa (Số 13 – 27/05/2020)

Thứ ba, 26/05/2020 - 22:00

Hộp thư truyền hình: Giải quyết đơn kiến nghị của ông Trịnh Khắc Khớ, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộp thư truyền hình: Giải quyết đơn kiến nghị của ông Trịnh Khắc Khớ, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ ba, 26/05/2020 - 15:15

Đại đoàn kết toàn dân: Mặt trận với công tác an sinh hướng tới đại hội Đảng

Đại đoàn kết toàn dân: Mặt trận với công tác an sinh hướng tới đại hội Đảng

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh