CHUYÊN ĐỀ

Thứ sáu, 12/06/2020 - 22:06

Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị cho trẻ lớp 5 tuổi vào lớp 1

Chuẩn bị cho trẻ lớp 5 tuổi vào lớp 1

Thứ sáu, 12/06/2020 - 18:12

Lăng kính tuổi hoa (Số 15 - 12/6/2020)

Lăng kính tuổi hoa (Số 15 - 12/6/2020)

Thứ sáu, 12/06/2020 - 18:00

Hải Phòng 10 năm cải cách hành chính: Hải Phòng từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hiệu quả

Hải Phòng từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hiệu quả

Thứ sáu, 12/06/2020 - 18:00

Lao động và Công đoàn: Tăng cường hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Tăng cường hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Thứ sáu, 12/06/2020 - 15:09

Y tế và sức khỏe: Sàng lọc bệnh lao trong cộng đồng.

Sàng lọc bệnh lao trong cộng đồng.

Thứ sáu, 12/06/2020 - 15:08

An toàn cháy nổ: Quận Đồ Sơn đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng.

Quận Đồ Sơn đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng.

Thứ năm, 11/06/2020 - 10:38

Tuổi trẻ Hải Phòng: Chắp cánh ước mơ tuổi trẻ

Tuổi trẻ Hải Phòng: Chắp cánh ước mơ tuổi trẻ

Thứ tư, 10/06/2020 - 16:53

Xây dựng Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo

Xây dựng Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo

Thứ tư, 10/06/2020 - 11:46

Đại biểu nhân dân với cử tri: Thêm một nghị quyết vì dân

Thêm một nghị quyết vì dân

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh