THỜI SỰ

Thứ bảy, 07/09/2019 - 15:32

Bản tin thời sự đêm (06/9/2019)

 

Thứ bảy, 07/09/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (07/9/2019)

 

Thứ sáu, 06/09/2019 - 19:54

Bản tin thời sự tối (06/9/2019)

Bản tin thời sự tối (06/9/2019)

Thứ sáu, 06/09/2019 - 17:19

Bản tin thời sự 16 giờ (06/9/2019)

Bản tin thời sự 16 giờ (06/9/2019)

Thứ sáu, 06/09/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (06/9/2019)

Bản tin thời sự trưa (06/9/2019)

Thứ sáu, 06/09/2019 - 11:57

Bản tin thời sự sáng (06/9/2019)

Bản tin thời sự sáng (06/9/2019)

Thứ sáu, 06/09/2019 - 07:53

Bản tin thời sự đêm (05/9/2019)

Bản tin thời sự đêm (05/9/2019)

Thứ năm, 05/09/2019 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (5/9/2019)

 

Thứ năm, 05/09/2019 - 17:00

Bản tin Thời sự 16 giờ (5/9/2019)

 

Thứ năm, 05/09/2019 - 12:30

Bản tin Thời sự trưa (5/9/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh