THỜI SỰ

Thứ ba, 12/02/2019 - 18:45

Bản tin thời sự 16h (12/02/2019)

 

Thứ ba, 12/02/2019 - 15:07

Bản tin Thời sự trưa (12/02/2019)

 

Thứ ba, 12/02/2019 - 09:06

Bản tin Thời sự sáng (12/02/2019)

 

Thứ ba, 12/02/2019 - 09:06

Bản tin Thời sự đêm (11/02/2019)

 

Thứ hai, 11/02/2019 - 20:38

Bản tin thời sự tối (11/02/2019)

Bản tin thời sự tối (11/02/2019)

Thứ hai, 11/02/2019 - 17:16

Bản tin thời sự 16 giờ (11/02/2019)

Bản tin thời sự 16 giờ (11/02/2019)

Thứ hai, 11/02/2019 - 14:22

Bản tin thời sự trưa (11/02/2019)

Bản tin thời sự trưa (11/02/2019)

Thứ hai, 11/02/2019 - 09:40

Bản tin thời sự sáng (11/02/2019)

Bản tin thời sự sáng (11/02/2019)

Thứ hai, 11/02/2019 - 09:39

Bản tin thời sự đêm (10/02/2019)

Bản tin thời sự đêm (10/02/2019)

Chủ nhật, 10/02/2019 - 12:30

Bản tin Thời sự Trưa (10/02/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh