THỜI SỰ

Thứ năm, 11/07/2019 - 08:56

Bản tin thời sự sáng (11/7/2019)

 

Thứ năm, 11/07/2019 - 08:55

Bản tin thời sự đêm (10/7/2019)

 

Thứ tư, 10/07/2019 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (10/7/2019)

 

Thứ tư, 10/07/2019 - 17:57

Bản tin thời sự 16 giờ (10/7/2019)

 

Thứ tư, 10/07/2019 - 12:30

Bản tin Thời sự trưa (10/7/2019)

 

Thứ tư, 10/07/2019 - 10:26

Bản tin Thời sự sáng (10/7/2019)

 

Thứ tư, 10/07/2019 - 10:25

Bản tin Thời sự đêm (09/7/2019)

 

Thứ ba, 09/07/2019 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (09/7/2019)

 

Thứ ba, 09/07/2019 - 17:06

Bản tin thời sự 16 giờ (09/7/2019)

 

Thứ ba, 09/07/2019 - 12:30

Bản tin Thời sự trưa (09/7/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh