THỜI SỰ

Thứ bảy, 04/02/2017 - 20:47

Bản tin thời sự tối 04/02/2017

 

Thứ sáu, 03/02/2017 - 20:46

Bản tin thời sự tối 03/02/2017

 

Thứ năm, 02/02/2017 - 20:46

Bản tin thời sự tối 02/02/2017

 

Thứ tư, 01/02/2017 - 20:45

Bản tin thời sự tối 01/02/2017

 

Thứ ba, 31/01/2017 - 20:50

Bản tin thời sự tối 31/01/2017

 

Thứ hai, 30/01/2017 - 20:45

Bản tin thời sự tối 30/01/2017

 

Chủ nhật, 29/01/2017 - 20:42

Bản tin thời sự tối 29/01/2017

 

Chủ nhật, 29/01/2017 - 08:25

Bản tin thời sự sáng mùng 2 tết 29/01/2017

 

Thứ bảy, 28/01/2017 - 20:40

Bản tin thời sự tối 28/01/2017

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh