THỜI SỰ

Thứ bảy, 13/07/2019 - 17:15

Bản tin thời sự 16h (13/7/2019)

 

Thứ bảy, 13/07/2019 - 12:27

Bản tin thời sự trưa (13/7/2019)

 

Thứ bảy, 13/07/2019 - 11:16

Bản tin thời sự sáng (13/7/2019)

 

Thứ bảy, 13/07/2019 - 11:16

bản tin thời sự đêm (12/7/2019)

 

Thứ sáu, 12/07/2019 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (12/7/2019)

 

Thứ sáu, 12/07/2019 - 17:04

Bản tin thời sự 16 giờ (12/7/2019)

 

Thứ sáu, 12/07/2019 - 12:30

Bản tin Thời sự trưa (12/7/2019)

 

Thứ sáu, 12/07/2019 - 08:06

Bản tin Thời sự sáng (12/7/2019)

 

Thứ năm, 11/07/2019 - 17:00

Bản tin thời sự 16h (11/7/2019)

 

Thứ năm, 11/07/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (11/7/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh