THỜI SỰ

Thứ hai, 15/10/2018 - 17:00

Bản tin Thời sự 16 giờ (15/10/2018)

 

Thứ hai, 15/10/2018 - 12:30

Bản tin Thời sự trưa (15/10/2018)

 

Thứ hai, 15/10/2018 - 10:24

Bản tin Thời sự sáng (15/10/2018)

 

Thứ hai, 15/10/2018 - 10:23

Bản tin Thời sự đêm (14/10/2018)

 

Chủ nhật, 14/10/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (14/10/2018)

 

Chủ nhật, 14/10/2018 - 17:00

Bản tin thời sự 16 giờ (14/10/2018)

 

Chủ nhật, 14/10/2018 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (14/10/2018)

 

Chủ nhật, 14/10/2018 - 10:10

Bản tin Thời sự sáng (14/10/2018)

 

Chủ nhật, 14/10/2018 - 10:09

Bản tin Thời sự đêm (13/10/2018)

 

Thứ bảy, 13/10/2018 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (13/10/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh