THỜI SỰ

Thứ năm, 23/05/2019 - 19:04

Bản tin Thời sự 16 giờ (23/5/2019)

 

Thứ năm, 23/05/2019 - 12:30

Bản tin Thời sự trưa (23/5/2019)

 

Thứ năm, 23/05/2019 - 11:45

Bản tin Thời sự sáng (23/5/2019)

 

Thứ năm, 23/05/2019 - 11:44

Bản tin Thời sự đêm (22/5/2019)

 

Thứ tư, 22/05/2019 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (22/5/2019)

 

Thứ tư, 22/05/2019 - 17:00

Bản tin thời sự 16 giờ (22/5/2019)

 

Thứ tư, 22/05/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (22/5/2019)

 

Thứ tư, 22/05/2019 - 08:00

Bản tin thời sự sáng (22/5/2019)

 

Thứ tư, 22/05/2019 - 07:57

Bản tin thời sự đêm (21/5/2019)

 

Thứ ba, 21/05/2019 - 20:30

Bản tin thời sự tối (21/5/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh