THỜI SỰ

Thứ sáu, 16/12/2016 - 08:29

Bản tin thời sự tối 16/12/2016

 

Thứ năm, 15/12/2016 - 20:25

Bản tin thời sự tối 15/12/2016

Bản tin thời sự tối 15/12/2016

Thứ tư, 14/12/2016 - 20:20

Bản tin thời sự tối 14/12/2016

Bản tin thời sự tối 14/12/2016

Thứ ba, 13/12/2016 - 20:41

Bản tin thời sự tối 13/12/2016

Bản tin thời sự tối 13/12/2016

Thứ hai, 12/12/2016 - 20:30

Bản tin thời sự tối 12/12/2016

Bản tin thời sự tối 12/12/2016

Chủ nhật, 11/12/2016 - 20:30

Bản tin thời sự tối 11/12/2016

Bản tin thời sự tối 11/12/2016

Thứ bảy, 10/12/2016 - 20:30

Bản tin thời sự tối 10/12/2016

Bản tin thời sự tối 10/12/2016

Thứ sáu, 09/12/2016 - 20:30

Bản tin thời sự tối 9/12/2016

Bản tin thời sự tối 9/12/2016

Thứ năm, 08/12/2016 - 21:00

Bản tin thời sự tối 8/12/2016

Bản tin thời sự tối 8/12/2016

Thứ tư, 07/12/2016 - 20:59

Bản tin thời sự tối 7/12/2016

Bản tin thời sự tối 7/12/2016

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh