THỜI SỰ

Thứ năm, 27/09/2018 - 17:00

Bản tin Thời sự 16h (27/9/2018)

 

Thứ năm, 27/09/2018 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (27/9/2018)

 

Thứ năm, 27/09/2018 - 08:52

Bản tin Thời sự sáng (27/09/2018)

 

Thứ năm, 27/09/2018 - 08:52

Bản tin Thời sự đêm (26/09/2018)

 

Thứ tư, 26/09/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (26/9/2018)

 

Thứ tư, 26/09/2018 - 15:56

Bản tin thời sự 16 giờ (26/9/2018)

 

Thứ tư, 26/09/2018 - 11:36

Bản tin thời sự trưa (26/9/2018)

 

Thứ tư, 26/09/2018 - 09:34

Bản tin thời sự sáng (26/9/2018)

 

Thứ tư, 26/09/2018 - 09:33

Bản tin thời sự đêm (25/9/2018)

 

Thứ ba, 25/09/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (25/9/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh