THỜI SỰ

Thứ năm, 27/06/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (27/6/2019)

 

Thứ năm, 27/06/2019 - 09:06

Bản tin thời sự sáng (27/6/2019)

 

Thứ năm, 27/06/2019 - 09:04

Bản tin thời sự đêm (26/6/2019)

 

Thứ tư, 26/06/2019 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (26/06/2019)

 

Thứ tư, 26/06/2019 - 17:25

Bản tin thời sự 16h (26/6/2019)

 

Thứ tư, 26/06/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (26/6/2019)

 

Thứ tư, 26/06/2019 - 09:15

Bản tin thời sự sáng (26/6/2019)

 

Thứ tư, 26/06/2019 - 09:15

Bản tin thời sự đêm (25/6/2019)

 

Thứ ba, 25/06/2019 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (25/6/2019)

 

Thứ ba, 25/06/2019 - 17:05

Bản tin thời sự 16 giờ (25/6/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh