THỜI SỰ

Thứ bảy, 29/09/2018 - 15:50

Bản tin thời sự 16h (29/9/2018)

 

Thứ bảy, 29/09/2018 - 11:50

Bản tin thời sự trưa (29/9/2018)

 

Thứ bảy, 29/09/2018 - 10:44

Bản tin thời sự sáng (29/9/2018)

 

Thứ bảy, 29/09/2018 - 10:43

Bản tin thời sự đêm (28/9/2018)

 

Thứ sáu, 28/09/2018 - 20:30

Bản tin Thời sự tối (28/9/2018)

 

Thứ sáu, 28/09/2018 - 17:00

Bản tin 16h 00 (28/9/2018)

 

Thứ sáu, 28/09/2018 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (28/9/2018)

 

Thứ sáu, 28/09/2018 - 08:28

Bản tin thời sự sáng (28/9/2018)

 

Thứ sáu, 28/09/2018 - 08:28

Bản tin Thời sự đêm (27/9/2018)

 

Thứ năm, 27/09/2018 - 20:30

Bản tin thời sự tối (27/9/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh