THỜI SỰ

Thứ năm, 29/08/2019 - 20:30

Bản tin thời sự tối (29/8/2019)

 

Thứ năm, 29/08/2019 - 17:12

Bản tin thời sự 16h (29/8/2019)

 

Thứ năm, 29/08/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (29/8/2019)

 

Thứ năm, 29/08/2019 - 08:13

Bản tin thời sự sáng (29/8/2019)

 

Thứ năm, 29/08/2019 - 08:12

Bản tin thời sự đêm (28/8/2019)

 

Thứ năm, 29/08/2019 - 07:50

Bản tin Thời sự tối (21/8/2019)

 

Thứ năm, 29/08/2019 - 07:50

Bản tin Thời sự tối (28/8/2019)

 

Thứ tư, 28/08/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (28/8/2019)

 

Thứ tư, 28/08/2019 - 09:08

Bản tin thời sự sáng (28/8/2019)

 

Thứ tư, 28/08/2019 - 09:07

Bản tin thời sự đêm (27/8/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh