THỜI SỰ

Thứ năm, 14/11/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (14/11/2019)

 

Thứ năm, 14/11/2019 - 09:22

Bản tin thời sự sáng (14/11/2019)

Bản tin thời sự sáng (14/11/2019)

Thứ năm, 14/11/2019 - 09:21

Bản tin thời sự đêm (13/11/2019)

Bản tin thời sự đêm (13/11/2019)

Thứ tư, 13/11/2019 - 20:25

Bản tin thời sự tối (13/11/2019)

Bản tin thời sự tối (13/11/2019)

Thứ tư, 13/11/2019 - 20:15

Bản tin thời sự quốc tế (13/11/2019)

Bản tin thời sự quốc tế (13/11/2019)

Thứ tư, 13/11/2019 - 17:19

Bản tin thời sự 16h (13/11/2019)

Bản tin thời sự 16h (13/11/2019)

Thứ tư, 13/11/2019 - 12:30

Bản tin thời sự trưa (13/11/2019)

 

Thứ tư, 13/11/2019 - 09:30

Bản tin thời sự sáng (13/11/2019)

 

Thứ ba, 12/11/2019 - 20:30

Bản tin thời sự tối (12/11/2019)

 

Thứ ba, 12/11/2019 - 18:00

Bản tin thời sự quốc tế (12/11/2019)

 

Thứ ba, 12/11/2019 - 17:00

Bản tin thời sự 16h (12/11/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh